Start / Aktuell emission / Kapitalskydd / Så fungerar kapitalskyddade placeringar

Så fungerar kapitalskyddade placeringar

 

Så skyddas ditt investerade belopp

Beloppet du investerar i en kapitalskyddad produkt är garanterat av en utgivande bank på slutdagen av placeringens löptid. Detta är möjligt genom att en stor del av beloppet placeras i en obligation som ger en viss ränta. Om du exempelvis investerar 100 000 kronor i en femårig aktieindexobligation kan cirka 85 procent placeras i en obligation som ger 3-4 procents ränta per år. Efter fem år har 85 000 kronor växt till 100 000 kronor. Obligationen utgör därmed placeringens säkerhet och trygghet vid nedgångar i marknaden.

Samtidigt får du en exponering och tillväxtpotential mot underliggande tillgång eller marknad med de återstående 15 procenten av din investering. Denna tillväxtdel i placering kan stiga betydligt i värde om den underliggande marknaden stiger. I praktiken investeras beloppet i optioner vars värde styrs av utvecklingen i den utvalda marknaden, exempelvis Stockholmsbörsen. Optioner kan ge en väldigt hög hävstång vilket betyder att den positiva avkastningseffekten för din placering blir densamma som om du placerat hela ditt belopp på 100 000 kronor i Stockholmsbörsen.Graf visar kapitalskydd och tillväxtpotential före och efter omstrukturering.

 

Risk finns men är begränsad
Alla finansiella placeringar är förenade med risk och ju högre avkastning vi vill ha desto högre risk behöver vi ta. Det du riskerar att förlora i en kapitalskyddad placering är courtage och en eventuell överkurs som ibland kan läggas till för den som önskar få extra avkastningspotential. Risken att den utgivande banken inte kan fullfölja sina åtaganden innebär även en kreditrisk.

 

Prestigefyllda priser till Garantum

Utmärkelser till Garantum
Vid SRP Europe 2023 Awards fick Garantum ta emot ett flertal prestigefyllda priser, bland annat ”Årets distributör” i både Sverige och Norge. Garantum var som enda svensk aktör nominerad till "Best Private Bank" i Europa tillsammans med aktörer som UBS och Société Générale. Garantum fick även ta emot priset för bästa distributör av kapitalskyddade produkter i Europa.

Utmärkelser >Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande och investerat belopp kan såväl öka som minska i värde. Historisk utveckling innebär ingen garanti för framtida avkastning. Det är naturligt att börsen över tid rör sig både upp och ner. Många av Garantums placeringar innehåller någon typ av riskskydd och är konstruerade för en innehavsperiod som motsvarar placeringens löptid. Det s k ”långsiktiga värdet” indikerar potentialen i både de enskilda placeringarna och i depån som helhet. Din rådgivare kan hjälpa dig med mer information kring vilka överväganden som man bör göra eller kontakta oss på 08-522 550 40 för mer information kring hur man bör tänka.


Håll dig uppdaterad med Garantums nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av analyser, produktinformation och marknadsuppdateringar.

Prenumerera här >

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.