Osäker på börsen?

Investera med full uppsida och 100% kapitalskydd

 

 

Start / Aktuell emission / Kapitalskydd

Trygghet och potential med kapitalskyddade produkter

Är du orolig över turbulensen på världens börser men vill fortfarande nå aktiemarknadens potential? Då kan en strukturerad produkt med kapitalskydd vara lösningen. Den följer med när börsen går upp – men har fallskärm om börsen går ned. 

Tider av börsoro är kanske den bästa tiden att placera i strukturerade produkter med kapitalskydd. Få andra finansiella instrument erbjuder samma fördelaktiga kombination av avkastning och risk. När osäkerheten är stor ger en kapitalskyddad placering ett högre mått av trygghet.


Nasdaq uppmärksammar relanseringen av Garantums nya strukturerade produkter med  100% kapitalskydd. Just kapitalskyddade placeringar la grunden för den nordiska marknaden för strukturerade produkter redan på 90-talet. Den senaste räntehöjningen ger oss möjlighet att för första gången på många år återigen kunna erbjuda dessa produkter med 100% kapitalskydd och möjlighet att dra 100% nytta av aktiemarknadens utveckling. Den här produkten passar de flesta privatpersoner, företag och institutionella investerare.

Positiv avkastning eller pengarna tillbaka
En kapitalskyddad placering, såsom en aktieobligation, består av två delar. En kapitalskyddad del som alltid återbetalas och en tillväxtdel som följer med den underliggande tillgångens värdeutveckling, exempelvis en korg med aktier. På så sätt är du som investerare tryggad att på förfallodagen få tillbaka det nominella beloppet, samtidigt som ditt arbetande kapital kan växa utan begränsningar.Risk finns men är begränsad
Alla finansiella placeringar är förenade med någon form av risk. Det du riskerar att förlora i en kapitalskyddad placering är courtage och en eventuell överkurs (ett arvode du betalar för att få ännu högre  tillväxtpotential i placeringen, detta är ett tillval). Sedan finns en kreditrisk, att det kreditinstitut som ger ut placeringen (emittenten) inte kan fullfölja sitt åtagande mot investeraren, till exempel vid en konkurs.

Vinstsäkring – aktivitet lönar sig över tid
Strukturerade produkter har en viss löptid och behålls vanligtvis fram till förfallodagen. Men det finns en daglig andrahandsmarknad på börsen och i vissa lägen kan det vara befogat att sälja av i förtid för att sedan återinvestera i en ny placering. Vi kallar det helt enkelt för att vinstsäkra. Läs mer om de positiva effekterna med att vara aktiv i portföljen.

Prata med din rådgivare
För att kunna investera in Garantums strukturerade produkter behöver du först träffa din rådgivare för rådgivning kring dina behov, inställning till risk, syftet med ditt sparande, placeringshorisont och så vidare. Saknar du en rådgivare? Fyll i formuläret så hör vi av oss och vägleder dig till en lämplig rådgivare.

Nya kapitalskyddade lösningar - sista teckningsdag 2 februari

Oron på börsen gör att allt fler funderar över hur risken kan hanteras i portföljen. Samtidigt är det svårt att lämna aktiemarknaden eftersom stora återhämtningar ofta kommer oväntat efter en lång tids nedgång.

Med en aktieindexobligation kan du skydda kapitalet mot nedgångar samtidigt som du tar del av en börsuppgång. Just nu kan du teckna aktieindexobligationer mot Sverige, Europa och Globala marknader.

Klicka här för mer information >

JAG VILL VETA MER
Välkommen att ringa oss på 08-522 550 40 så berättar vi mer. Du kan också fylla i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och vägleder dig till lämplig rådgivare.

Christer Tallboms marknadsutblick
Prenumerera på vårt nyhetsbrev från Garantum och vår chefekonom och ta del av analyser, produktinformation och marknadsutblick.

Prenumerera här >

 Kapitalskyddade placeringar 
i aktuell emission

AKTIEINDEXOBLIGATION

Europa Trygghet nr 4739

Risk  
Inriktning   STOXX Europe 600
Deltagandegrad   1,1 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Europa Tillväxt nr 4740

Risk  
Inriktning   STOXX Europe 600
Deltagandegrad   1,8 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Kina Trygghet
nr 4741

Risk  
Inriktning   Hang Seng Index
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Kina Tillväxt nr 4742

Risk  
Inriktning   Hang Seng Index
Deltagandegrad   1,5 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Sverige Trygghet nr 4743

Risk  
Inriktning   OMX Stockolm 30
Deltagandegrad   1,1 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Sverige Tillväxt nr 4744

Risk  
Inriktning   OMX Stockolm 30
Deltagandegrad   1,7 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Sverige nr 4746

Risk  
Inriktning   OMX Stockolm 30
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEOBLIGATION

Nordiska banker Trygghet nr 4751

Risk  
Inriktning   5 aktier
Deltagandegrad   1,1 x uppgången i aktiekorg
Kapitalskydd   100%
     

AKTIEOBLIGATION

Nordiska banker Tillväxt nr 4752

Risk  
Inriktning   5 aktier
Deltagandegrad   1,8 x uppgången i aktiekorg
Kapitalskydd   100%
     

AKTIEOBLIGATION

Svenska bolag Trygghet nr 4737

Risk  
Inriktning   8 svenska aktier
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktiekorg
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEOBLIGATION

Svenska bolag Tillväxt nr 4738

Risk  
Inriktning   8 svenska aktier
Deltagandegrad   1,7 x uppgången i aktiekorgen
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Bäst av tre nr 4745

Risk  
Inriktning   3 portföljer med olika vikter (60/20/20)
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i bäst utvecklade portfölj
Kapitalskydd   100%
     

Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande och investerat belopp kan såväl öka som minska i värde. Historisk utveckling innebär ingen garanti för framtida avkastning. Det är naturligt att börsen över tid rör sig både upp och ner. Många av Garantums placeringar innehåller någon typ av riskskydd och är konstruerade för en innehavsperiod som motsvarar placeringens löptid. Det s k ”långsiktiga värdet” indikerar potentialen i både de enskilda placeringarna och i depån som helhet. Din rådgivare kan hjälpa dig med mer information kring vilka överväganden som man bör göra eller kontakta oss på 08-522 550 40 för mer information kring hur man bör tänka.

Fem fördelar med en strukturerad produkt

 

Den är förutsägbar. Avkastningen avgörs utifrån förutbestämda strukturer som är regelbaserade (till skillnad från fonder som är förvaltningsbaserade). Du vet i förväg under hur lång tid och under vilka förutsättningar som avkastning genereras.

 

 

Den är tydlig. Villkor, priser och förutsättningar är givna och redovisas tydligt.

 

Den är situationsanpassad. Utifrån de marknadsförutsättningar som gäller JUST NU. Och utifrån individuella behov och riskprofiler.

 

Du kan få avkastning i olika marknadsklimat. Det är möjligt tack vare att den är icke-linjär, det vill säga avkastningsprofilen kan modifieras och avvika från den underliggande marknaden/tillgången.

 

 

Du placerar på marknader som normalt är svåra att nå och till villkor du själv inte kan uppnå. Varje produkt skräddarsys av arrangörer med tillgång till internationella investmentbanker och professionella finansiella verktyg.

 

Vanliga frågor och svar

Vad är strukturerade produkter?
Strukturerade produkter är ett samlingsnamn för portföljverktyg som kombinerar finansiella instrument för att utnyttja olika marknadslägen och lösa olika typer av placeringsbehov och marknadsuppfattningar. Produkten har en given löptid men prissätts och handlas på daglig basis på Stockholmsbörsen. De brukar även benämnas strukturerade placeringar.

Det finns en mängd olika varianter av strukturerade produkter. De kan grovt delas in i tre typer utifrån risk: kapitalskyddade placeringar, marknadsplaceringar och hävstångsplaceringar. Exempel på strukturerade produkter är aktieindexobligationer, indexbevis, autocalls och kreditobligationer.

För vem passar strukturerade produkter?
Det korta svaret är alla. En strukturerad produkt erbjuder som få andra finansiella placeringar möjligheten att manövrera risken men ändå ha kvar möjligheten till avkastning.

Samtidigt är det viktigt att du förstår hur den aktuella produkten fungerar. Det är vår absoluta rekommendation att du använder dig av en professionell rådgivare när du vill handla den här typen av placeringar. Du kan läsa mer under nästa rubrik ”Är det komplicerat?”.

Är det komplicerat?
En strukturerad produkt är komplex i sin konstruktion. Men funktionen ska vara enkel att förstå. Det ska vara kristallklart under vilka förutsättningar du som investerare tjänar respektive förlorar pengar. Vi erbjuder inte strukturerade produkter till icke-professionella kunder utan att först bedöma placeringens lämplighet.

Sedan strukturerade produkter gjorde entré på 80-talet har både placeringen som sådan och informationen kring den förbättrats avsevärt. Idag finns tydliga regler och riktlinjer som alla måste följa. Villkor, avgifter och annan väsentlig information redovisas mycket tydligt.

Vilka risker finns?
De allra flesta finansiella placeringar är förenade med någon typ av risk. Strukturerade produkter är inget undantag. Men risknivån kan vara väldigt olika. Det finns strukturerade produkter längs hela den sjugradiga riskskala som produkterna klassas enligt, från 1:or till 7:or.

Även en kapitalskyddad produkt, som återbetalar hela det investerade nominella beloppet vid en negativ utveckling, har en form av risk i sig i och med att investeringen är förknippad med kostnader samt har en kreditrisk gentemot placeringens utgivare (emittenten). Men dessa kostnader är mångfaldigt lägre än den förlust du hade gjort om du direktinvesterat i marknaden och nedgången är stor.

Risk är något du alltid måste fundera kring och ta ställning till när du ska investera i en sparprodukt.

Vad kostar det?
En strukturerad produkt har två huvudsakliga kostnader, arrangörsarvode (ingår i produktens pris) och courtage. Våra egna produkter har historiskt kostat ungefär 1% per löptidsår. Med ett courtage på 2,5% blir den totala kostnaden cirka 1,5% per år för en femårig produkt.

Hur kan jag handla en strukturerad produkt?
Hos oss handlar du dem alltid via en professionell rådgivare, och kan göra det via två olika modeller: Traditionell modell eller Nettomodell.

I Traditionell modell handlar du till ordinarie pris och rådgivningen kostar inget extra. Rådgivarens ersättning finns inbakad i produktens pris och den är fullt synlig. Den här modellen passar dig som köper och säljer värdepapper sällan.

Väljer du Nettomodell betalar du rådgivaren separat genom en rådgivningsavgift. Den ersättning som normalt tillfaller rådgivaren erhåller du som en rabatt som sätts in i din depå. Den här modellen passar dig som köper och säljer värdepapper ofta.

Hur hög avkastning kan jag förvänta mig?
Det går inte att förutspå hur en finansiell placering utvecklas. För en strukturerad produkt är det dock alltid givet vad produkten återbetalar utifrån produktens villkor och hur den underliggande tillgången utvecklas. På så sätt är produkten väldigt tydlig och förutsägbar.

Om vi ser till alla de strukturerade produkter som vi givit ut sedan starten 2004, är den genomsnittliga årliga avkastningen 7,9% före courtage. Om du vill jämföra det med något börsindex, bör du ta med i jämförelsen att en strukturerad produkt i de flesta fall har ett inbyggt riskskydd ner till en viss nivå. En direktinvestering i marknaden saknar ett sådant skydd.

Kan jag inte nå samma exponering och riskprofil på egen hand – och till lägre kostnad?
En strukturerad produkt är en avancerad placering. Det finns få, om ens någon, som på egen hand kan konstruera sin egen. Den är byggd av flera olika finansiella instrument, som inte är tillgängliga på den öppna marknaden. Det är också flera parter inblandade vid konstruktionen – emittent, optionsmotpart och arrangör. En arrangör med stora volymer har möjlighet att använda många olika emittenter och andra motparter för att få bra villkor och produkter med hög kvalitet. För en liten arrangör är det svårare.

Vår absoluta rekommendation är att du handlar via en professionell och kvalitetssäkrad rådgivare som kan ge dig kvalificerad behovs- och individanpassad rådgivning.

Rätt placering vid rätt tillfälle

Strukturerade produkter är en del i Garantums erbjudande. Men vår palett är större än så. Under vårt tak finner du ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. Men inga standardlösningar.

Vi lever efter principen att det enda som är konstant är förändring. Och övertygelsen om att den som kommer att prestera bäst är den som kan skapa individuella lösningar utifrån de förhållanden som råder just nu. Rätt placering vid rätt tillfälle. Så lyder vår filosofi.

Hur uppnår vi det? Genom att vara lyhörda, professionella och nytänkande. Den individanpassade rådgivningen är basen i vår verksamhet. Dina behov och dina förväntningar tillsammans med vår expertis tror vi är rätt väg till kloka investeringar.

I förhållande till de stora drakarna är vi små, därför blir du som kund stor. Att du ska få en individuell lösning och personlig service är för oss självklart.

Helheten sitter i detaljerna 

När du och vi diskuterar finansiella placeringar utgår vi från din livssituation och din riskvilja. Målet är att skapa en diversifierad portfölj med god balans mellan avkastning och risk. Så att du kan följa med aktiemarknaden i goda tider men också ha en finansiell krockkudde när det råder börsoro och marknaden är volatil. Du kan samla helheten hos oss. Eller plocka delar. Det här är några områden där vi har samlad expertis:
  • Finansiell rådgivning
  • Kapitalförvaltning
  • Diskretionär förvaltning
  • Förmögenhetsförvaltning
  • Private Banking
  • Depåtjänst
  • Strukturerade produkter
  • Fonder, aktier och optioner

Vill du komma i direkt kontakt med oss kan du skicka ett mail till info@garantum.se eller ringa oss på 08-522 550 40. Vi lovar att svara dig så snart vi bara kan.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.