Osäker på börsen?

Investera med full uppsida och 100% kapitalskydd

 

 

Start / Aktuell emission / Kapitalskydd

Trygghet och potential med kapitalskyddade produkter

Är du orolig över turbulensen på världens börser men vill fortfarande nå aktiemarknadens potential? Då kan en strukturerad produkt med kapitalskydd vara lösningen. Den följer med när börsen går upp – men har fallskärm om börsen går ned. 

Tider av börsoro är kanske den bästa tiden att placera i strukturerade produkter med kapitalskydd. Få andra finansiella instrument erbjuder samma fördelaktiga kombination av avkastning och risk. När osäkerheten är stor ger en kapitalskyddad placering ett högre mått av trygghet.


Nasdaq uppmärksammar relanseringen av Garantums nya strukturerade produkter med  100% kapitalskydd. Just kapitalskyddade placeringar la grunden för den nordiska marknaden för strukturerade produkter redan på 90-talet. Den senaste räntehöjningen ger oss möjlighet att för första gången på många år återigen kunna erbjuda dessa produkter med 100% kapitalskydd och möjlighet att dra 100% nytta av aktiemarknadens utveckling. Den här produkten passar de flesta privatpersoner, företag och institutionella investerare.

Positiv avkastning eller pengarna tillbaka
En kapitalskyddad placering, såsom en aktieobligation, består av två delar. En kapitalskyddad del som alltid återbetalas och en tillväxtdel som följer med den underliggande tillgångens värdeutveckling, exempelvis en korg med aktier. På så sätt är du som investerare tryggad att på förfallodagen få tillbaka det nominella beloppet, samtidigt som ditt arbetande kapital kan växa utan begränsningar.Risk finns men är begränsad
Alla finansiella placeringar är förenade med någon form av risk. Det du riskerar att förlora i en kapitalskyddad placering är courtage och en eventuell överkurs (ett arvode du betalar för att få ännu högre  tillväxtpotential i placeringen, detta är ett tillval). Sedan finns en kreditrisk, att det kreditinstitut som ger ut placeringen (emittenten) inte kan fullfölja sitt åtagande mot investeraren, till exempel vid en konkurs.

Vinstsäkring – aktivitet lönar sig över tid
Strukturerade produkter har en viss löptid och behålls vanligtvis fram till förfallodagen. Men det finns en daglig andrahandsmarknad på börsen och i vissa lägen kan det vara befogat att sälja av i förtid för att sedan återinvestera i en ny placering. Vi kallar det helt enkelt för att vinstsäkra. Läs mer om de positiva effekterna med att vara aktiv i portföljen.

Prata med din rådgivare
För att kunna investera in Garantums strukturerade produkter behöver du först träffa din rådgivare för rådgivning kring dina behov, inställning till risk, syftet med ditt sparande, placeringshorisont och så vidare. Saknar du en rådgivare? Fyll i formuläret så hör vi av oss och vägleder dig till en lämplig rådgivare.

Nya kapitalskyddade lösningar - sista teckningsdag 25 maj

Oron på börsen gör att allt fler funderar över hur risken kan hanteras i portföljen. Samtidigt är det svårt att lämna aktiemarknaden eftersom stora återhämtningar ofta kommer oväntat efter en lång tids nedgång.

Med en aktieindexobligation kan du skydda kapitalet mot nedgångar samtidigt som du tar del av en börsuppgång. Just nu kan du teckna aktieindexobligationer mot Sverige, Europa och Globala marknader.

Klicka här för mer information >

JAG VILL VETA MER
Välkommen att ringa oss på 08-522 550 40 så berättar vi mer. Du kan också fylla i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och vägleder dig till lämplig rådgivare.

Christer Tallboms marknadsutblick
Prenumerera på vårt nyhetsbrev från Garantum och vår chefekonom och ta del av analyser, produktinformation och marknadsutblick.

Prenumerera här >

 Kapitalskyddade placeringar 
i aktuell emission

AKTIEOBLIGATION

Nordiska banker Trygghet nr 4856

Risk  
Inriktning   Korg med 5 aktier
Deltagandegrad   1,1 x uppgången i aktiekorg
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEOBLIGATION

Nordiska banker Tillväxt nr 4857

Risk  
Inriktning   Korg med 5 aktier
Deltagandegrad   1,8 x uppgången i aktiekorg
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Europa Trygghet nr 4858

Risk  
Inriktning   STOXX600
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Europa Tillväxt nr 4859

Risk  
Inriktning   STOXX600
Deltagandegrad   1,6 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Global Trygghet nr 4860

Risk  
Inriktning   Korg med 5 index
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i indexkorg
Kapitalskydd   100%
     
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Global Tillväxt nr 4861

Risk  
Inriktning   Korg med 5 index
Deltagandegrad   1,6 x uppgången i indexkorgen
Kapitalskydd   100%
     
     
     

AKTIEOBLIGATION

Läkemedel Trygghet nr 4862

Risk  
Inriktning   Korg med 8 aktier
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktiekorg
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEOBLIGATION

Läkemedel Tillväxt nr 4863

Risk  
Inriktning   Korg med 8 aktier
Deltagandegrad   1,6 x uppgången i aktiekorg
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Asien nr 4864

Risk  
Inriktning   Korg med 5 index
Deltagandegrad   1,4 x uppgången i indexkorgen
Kapitalskydd   100%
     
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Sverige Trygghet nr 4865

Risk  
Inriktning   OMX Stockolm 30
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Sverige Tillväxt nr 4866

Risk  
Inriktning   OMX Stockolm 30
Deltagandegrad   1,6 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     
     

Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande och investerat belopp kan såväl öka som minska i värde. Historisk utveckling innebär ingen garanti för framtida avkastning. Det är naturligt att börsen över tid rör sig både upp och ner. Många av Garantums placeringar innehåller någon typ av riskskydd och är konstruerade för en innehavsperiod som motsvarar placeringens löptid. Det s k ”långsiktiga värdet” indikerar potentialen i både de enskilda placeringarna och i depån som helhet. Din rådgivare kan hjälpa dig med mer information kring vilka överväganden som man bör göra eller kontakta oss på 08-522 550 40 för mer information kring hur man bör tänka.

Fem fördelar med en strukturerad produkt

 

Den är förutsägbar. Avkastningen avgörs utifrån förutbestämda strukturer som är regelbaserade (till skillnad från fonder som är förvaltningsbaserade). Du vet i förväg under hur lång tid och under vilka förutsättningar som avkastning genereras.

 

 

Den är tydlig. Villkor, priser och förutsättningar är givna och redovisas tydligt.

 

Den är situationsanpassad. Utifrån de marknadsförutsättningar som gäller JUST NU. Och utifrån individuella behov och riskprofiler.

 

Du kan få avkastning i olika marknadsklimat. Det är möjligt tack vare att den är icke-linjär, det vill säga avkastningsprofilen kan modifieras och avvika från den underliggande marknaden/tillgången.

 

 

Du placerar på marknader som normalt är svåra att nå och till villkor du själv inte kan uppnå. Varje produkt skräddarsys av arrangörer med tillgång till internationella investmentbanker och professionella finansiella verktyg.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.