Upptäck fördelar med
kapitalskyddade placeringar

- Full uppsida på börsen eller mer

- Vid kraftigt börsfall får du investerat belopp tillbaka

- Stort urval av olika marknader och riskklasser

Start / Aktuell emission / Kapitalskydd 

 

Har du investerat på börsen de senaste 15 åren har du sannolikt fått en väldigt god avkastning. Hög ekonomisk tillväxt i kombination med att mycket kapital sökt sig till aktier under en tid när räntor varit låga har fungerat som extra bränsle. Svängningarna på börsen har dock tidvis varit stora och skillnaderna i avkastning mellan enskilda år stora. Hur utvecklingen framöver kommer bli vet ingen och därför kan kapitalskyddade placeringar vara en intressant möjlighet till exponering mot börsen till begränsad risk.

 

Aktier är förknippat med relativt hög risk men det är också på börsen vi förväntar oss hög avkastning. Risk på eller risk av? Kanske går vi miste om avkastning om vi inte investerar och så vidare. Att tajma marknaden är svårt och investeringar vid en ofördelaktig tidpunkt kan få stor påverkan på resultatet i slutändan, även för sparande på lång sikt. Kapitalskyddade placeringar är sparprodukter som kan vara lösningen på den här problematiken och gör det möjligt att investera i riskfyllda marknader och tillgångar – med skydd på nedsidan om det inte går som vi hoppas.

Intressanta placeringsmöjligheter med trygghet
Kapitalskyddade placeringar erbjuds vanligen mot olika underliggande tillgångsslag, aktiemarknader och riskklasser. Den vanligaste typen av kapitalskyddade placeringar är aktieobligationer och aktieindexobligationer, men det finns även andra varianter.

Kapitalskyddet är en säkerhet och betyder att du minst får tillbaka det nominellt investerade beloppet på slutdagen. Det kan jämföras med en placering direkt i marknaden då du helt och hållet är exponerad mot de upp- och nedgångar som sker. Vitsen med kapitalskyddade placeringar är inte i första hand att få pengarna tillbaka utan det är en extra trygghet och säkerhet om investeringen inte faller ut som vi önskar. Genom att kombinera flera olika kapitalskyddade placeringar kan du bygga en väldiversifierad portfölj med god riskspridning, hög tillväxtpotential och som dessutom är skyddad mot större kursförluster.

 

BYGG EN BREDARE SPARPORTFÖLJ MED KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR >

 

Du kan sälja placeringen under löptiden
Alla finansiella placeringar är förenade med någon form av risk. Det du riskerar att förlora i en kapitalskyddad placering är courtage och en eventuell överkurs (ett arvode du betalar för att få ännu högre  tillväxtpotential i placeringen, detta är ett tillval). I placeringen finns även kreditrisk vilket är risken att det kreditinstitut som ger ut placeringen (emittenten) inte kan fullfölja sitt åtagande mot investeraren, till exempel vid en konkurs.

 

Prata med din rådgivare
För att du ska veta vilken lösning som passar bäst för dig bör du prata med din rådgivare som kan guida dig till vad som passar utifrån dina behov, din inställning till risk, syftet med ditt sparande, placeringshorisont och så vidare. Vi arbetar tillsammans med noga utvalda rådgivare med lokal förankring i hela Sverige. Därmed kan vi också vara nära dig med våra finansiella produkter och förvaltningstjänster samtidigt som du kan möta din rådgivare lokalt nära dig.

 

HITTA EN RÅDGIVARE NÄRA DIG >

VINSTSÄKRING I ANDRAHANDSMARKNADEN >

 

Så fungerar kapitalskyddade placeringar

En kapitalskyddad produkt gör det möjligt att ta del av en marknads uppgång samtidigt som det investerade beloppet är skyddat mot nedgång.

Så här går det går till >

Nya kapitalskyddade lösningar - sista teckningsdag den 23 maj

 

Till aktuella produkter >

Håll dig uppdaterad med Garantums nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av analyser, produktinformation och marknadsuppdateringar.

Prenumerera här >

 Kapitalskyddade placeringar 
i aktuell emission

AKTIEINDEXOBLIGATION

Sverige Trygghet nr 5137

Risk  
Inriktning   OMX Stockolm 30
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
Emittent   Barclays Bank PLC
     
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Sverige Tillväxt nr 5138

Risk  
Inriktning   OMX Stockolm 30
Deltagandegrad   1,55 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
Emittent   Barclays Bank PLC
     
     
     

AKTIEOBLIGATION

Långsiktiga AI-vinnare nr 5139

Risk  
Inriktning   Korg med 10 aktier
Deltagandegrad   1,15 x uppgången i aktiekorg
Kapitalskydd   100%
Emittent   BNP Paribas
     
     

AKTIEOBLIGATION

Europeiska bolag Trygghet nr 5140

Risk  
Inriktning   Korg med 10 aktier
Deltagandegrad   1,1 x uppgången i aktiekorg
Kapitalskydd   100%
Emittent   BNP Paribas
     
     
     

AKTIEOBLIGATION

Europeiska bolag Tillväxt nr 5141

Risk  
Inriktning   Korg med 10 aktier
Deltagandegrad   2,1 x uppgången i aktiekorg
Kapitalskydd   100%
Emittent   BNP Paribas
     
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Global nr 5142

Risk  
Inriktning   Korg med 4 marknader
Deltagandegrad   1,35 x uppgången i korgen
Kapitalskydd   100%
Emittent   BNP Paribas
     
     
     

FONDOBLIGATION

Tillväxtmarknader nr 5143

Risk  
Inriktning   Strategi mot 3 tillväxtmarknadsfonder
Deltagandegrad   Strategi som följer tre tillväxtmarknadsfonder ger 1,1 x strategins utveckling.
Kapitalskydd   100%
Emittent   Deutsche Bank AG

FONDOBLIGATION

USA nr 5144

Risk  
Inriktning   Strategi mot 3 amerikanska fonder
Deltagandegrad   Strategi som följer tre amerikanska fonder ger 1,0 x strategins utveckling.
Kapitalskydd   100%
Emittent   Deutsche Bank AG, London
     

FONDOBLIGATION

Globala småbolag nr 5145

Risk  
Inriktning   Strategi mot 3 småbolagsfonder
Deltagandegrad   Strategi som följer tre småbolagsfonder ger 1,1 x strategins utveckling.
Kapitalskydd   100%
Emittent   Deutsche Bank AG, London
     

Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande och investerat belopp kan såväl öka som minska i värde. Historisk utveckling innebär ingen garanti för framtida avkastning. Det är naturligt att börsen över tid rör sig både upp och ner. Många av Garantums placeringar innehåller någon typ av riskskydd och är konstruerade för en innehavsperiod som motsvarar placeringens löptid. Det s k ”långsiktiga värdet” indikerar potentialen i både de enskilda placeringarna och i depån som helhet. Din rådgivare kan hjälpa dig med mer information kring vilka överväganden som man bör göra eller kontakta oss på 08-522 550 40 för mer information kring hur man bör tänka.

Fem fördelar med en strukturerad produkt

 

Den är förutsägbar. Avkastningen avgörs utifrån förutbestämda strukturer som är regelbaserade (till skillnad från fonder som är förvaltningsbaserade). Du vet i förväg under hur lång tid och under vilka förutsättningar som avkastning genereras.

 

 

Den är tydlig. Villkor, priser och förutsättningar är givna och redovisas tydligt.

 

Den är situationsanpassad. Utifrån de marknadsförutsättningar som gäller JUST NU. Och utifrån individuella behov och riskprofiler.

 

Du kan få avkastning i olika marknadsklimat. Det är möjligt tack vare att den är icke-linjär, det vill säga avkastningsprofilen kan modifieras och avvika från den underliggande marknaden/tillgången.

 

 

Du placerar på marknader som normalt är svåra att nå och till villkor du själv inte kan uppnå. Varje produkt skräddarsys av arrangörer med tillgång till internationella investmentbanker och professionella finansiella verktyg.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.