Makroanalys

Svallvågor efter...

Den ekonomiska utvecklingen i samband med pandemin har varit minst sagt...

2021-10-07 Läs mer
 

Brittsommar eller...

Den ekonomiska återhämtningen har fortsatt under sommaren. En ökad...

2021-09-02 Läs mer
 

Den blomstertid nu...

Världsekonomin går mot en återhämtning som inom kort förväntas slå ut i...

2021-07-01 Läs mer
 

Visst, det kan göra...

Återhämtningen i den globala ekonomin blir allt tydligare i takt med att...

2021-05-27 Läs mer
 

En välkommen...

Förväntningarna på en signifikant återhämtning i världsekonomin har vuxi...

2021-04-22 Läs mer
 

Cykliskt när hjulen...

Återhämtningen i världsekonomin har fått ny energi i början på året....

2021-03-18 Läs mer
 

Molnen börjar nu...

2021-02-18 Läs mer
 

Nytt år och nya...

Fjolåret lämnade inte många med någon större saknad, även om de otaliga...

2021-01-15 Läs mer
 

Kapplöpning mellan...

Världen befinner sig just nu i en kapplöpning mellan en snabb utbredning...

2020-11-30 Läs mer
 

Går vi mot vinter...

2020-10-09 Läs mer
 

Svårnavigerat

2020-08-27 Läs mer
 

Vad ska man … gissa?

Den inbromsning i världsekonomin som har börjat avspeglas i den ekonomis...

2020-05-06 Läs mer
 

Orosmolnen avlöser...

En minskad risk för en upptrappning av handelskonflikten har som förvänt...

2020-02-17 Läs mer
 

Som tidigare, med...

2020-01-16 Läs mer
 

I väntan på ett...

2019-11-21 Läs mer
 

I händerna på...

2019-10-10 Läs mer
 

En utdragen...

2019-08-29 Läs mer
 

Handelskonflikten...

2019-06-27 Läs mer
 

USA:s och Kinas...

Utsikterna för ett handelsavtal mellan USA och Kina, som länge såg ut at...

2019-06-10 Läs mer
 

Världsekonomin växe...

2019-05-10 Läs mer
 

En tillfälligt lägr...

2019-04-04 Läs mer
 

Marknadens riskapti...

Efter fjolårets turbulenta börsavslutning, har aktiekurserna inlett det...

2019-02-21 Läs mer
 

Oron skapar...

Marknadens oro för styrkan i den globala konjunkturen har ökat efter...

2019-01-17 Läs mer
 

Handelsoro får...

2018-11-22 Läs mer
 

Kommentar kring...

Det är svårt att sätta fingret på någon enskild bakomliggande orsak till...

2018-10-25 Läs mer
 

Konjunkturen har in...

Världsekonomin stävar framåt på fortsatt oroligt vatten. Listan kan, som...

2018-10-11 Läs mer
 

Ett upptrappat...

Ett upptrappat handelskrig enda hotet för en robustare global konjunktur...

2018-08-30 Läs mer
 

En blandning av hop...

Hotfulla, hoppfulla och marknadsavgörande händelser har avlöst varandra ...

2018-06-21 Läs mer
 

Börsens värdering...

Sedan i början på februari har gapet mellan priset på världens börser oc...

2018-06-19 Läs mer
 

En normalisering av...

Det största orosmomentet just nu är att USA:s kursomläggning av sin...

2018-05-11 Läs mer
 

Risken för...

Efter en stark börsinledning på 2018 har börsutvecklingen blivit betydli...

2018-03-23 Läs mer
 

Börsens värdering...

Börstappet i februari har medfört att gapet mellan priset på börserna oc...

2018-03-14 Läs mer
 

I spåren av en...

En ökad volatilitet och en ökad risk för vinsthemtagning låg i korten...

2018-02-15 Läs mer
 

Lång klättring, men...

Även om räntepolitiken gradvis blir mindre expansiv, kommer ränteinramni...

2018-01-05 Läs mer
 

Börsens värdering...

En allt starkare global konjunktur har gjort investerare mer optimistisk...

2017-11-30 Läs mer
 

En fortsatt försikt...

En allt robustare tillväxt i världsekonomin i kombination med, inte bara...

2017-11-21 Läs mer
 

Upp till bevis för...

En allt robustare världsekonomi skapar en gynnsam inramning för börsen....

2017-10-11 Läs mer
 

Börsens värdering...

En allt starkare global konjunktur har gjort investerare mer optimistisk...

2017-09-27 Läs mer
 

Underliggande...

Som vi skrev i juni är inramningen gynnsam för börsen, men att det på ko...

2017-08-30 Läs mer
 

Underliggande...

En allt robustare världsekonomi i kombination med minskad politisk risk...

2017-06-21 Läs mer
 

En minskad politisk...

De politiska orosmolnen har inte försvunnit, men de har lättat....

2017-05-12 Läs mer
 

En starkare...

De politiska orosmolnen hänger tätt över marknaden. Fjolåret har lärt os...

2017-03-29 Läs mer
 

Börsens värdering...

Börsernas värderingar har generellt sett stigit. En allt starkare global...

2017-03-23 Läs mer
 

En högre global...

Goda tillväxtförutsättningar för världsekonomin, men samtidigt en ovanli...

2017-02-14 Läs mer
 

Börsåret 2017 –...

Efter överraskningarnas 2016, stundar ett 2017 som på förhand ser ut att...

2016-12-23 Läs mer
 

Med Trump följer bå...

Förutsägbarheten har försämrats. Trumps oväntade valvinst skapar fler...

2016-11-17 Läs mer
 

Börsens värdering...

Generellt sett har börsernas värderingar stigit. Även om inte alla bolag...

2016-11-02 Läs mer
 

Brexit, banker och...

Orosmolnen fortsätter att byta av varandra. Brexit, bankproblem i Europa...

2016-10-06 Läs mer
 

Börsens värdering...

Generellt är börsernas värderingar helt rimliga sett till börsbolagens...

2016-09-21 Läs mer
 

Stabil konjunktur...

Oron för effekterna av en oväntad brexit har åtminstone tillfälligtvis...

2016-08-26 Läs mer
 

Den globala...

Osäkerheten är fortsatt hög på de finansiella marknaderna. Oron för den...

2016-06-15 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Börsernas värderingar är generellt sett helt rimliga sett till...

2016-06-01 Läs mer
 

Aprilväder, men vår...

Finansmarknaderna styrs för närvarande i hög utsträckning av oljeprisets...

2016-03-24 Läs mer
 

Börsens värdering...

  Prognoserna över börsbolagens framtida vinster är fortsatt försiktiga....

2016-03-10 Läs mer
 

En bättre konjunktu...

Oron för den globala konjunkturen har fått ökat fotfäste på marknaden. E...

2016-02-15 Läs mer
 

Börsens värdering 8...

Under det senaste kvartalet har prognoserna över börsbolagens framtida...

2016-01-08 Läs mer
 

Kommentar kring den...

Börsnedgången började i Kina. De kinesiska börserna sjönk kraftigt av...

2016-01-04 Läs mer
 

USA drar konjunktur...

Den globala tillväxten växer sig starkare trots alla orosmoln som...

2015-12-29 Läs mer
 

Glaset är halvfullt...

Värderingarna på flera av de mogna börserna är alltjämt rimliga, även om...

2015-11-23 Läs mer
 

Börsens värdering 1...

Värderingarna på flera av de mogna börserna har den senaste månaden bliv...

2015-11-13 Läs mer
 

Volatilt, men med...

2015-10-15 Rimliga börsvärderingar på de mogna marknaderna ger stabilare...

2015-10-15 Läs mer
 

Börsens värdering...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har i och med...

2015-09-09 Läs mer
 

Balanserad av rimli...

Börserna som under våren hade blivit omotiverat dyra givet prognoserna p...

2015-09-04 Läs mer
 

Ostadigt sommarväde...

Börsvärderingarna i Sverige och Europa har sjunkit till följd av backand...

2015-06-23 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har blivit omotiverat...

2015-05-27 Läs mer
 

Besvärlig balansakt...

Börsvärderingarna har tänjts ut – från rimliga förväntningar att en högr...

2015-05-13 Läs mer
 

Börsens värdering...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har gått från att ha...

2015-04-14 Läs mer
 

Ökad risk i skenet ...

Världsekonomin fortsätter att successivt förbättras, vilket också...

2015-03-31 Läs mer
 

Lågt oljepris gjute...

Världsekonomin mår allt bättre, trots att det kraftiga oljeprisfallet...

2015-02-13 Läs mer
 

Webb-TV:...

Chefekonom Christer Tallbom summerar det makroekonomiska läget i en ny...

2015-02-05 Läs mer
 

Marknadsförutsättni...

Chefekonom Christer Tallbom blickar framåt och summerar i korthet...

2015-01-23 Läs mer
 

Olja på tillväxtban...

Hur mår världen? Prisfallen på råolja kastar inte bara långa skuggor öve...

2014-12-30 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna blev dyrare efter knappt tre år av stigande aktiekurse...

2014-12-15 Läs mer
 

Solen stiger i väst...

Världsekonomin går i otakt, med flera regioner som är i stort behov av...

2014-11-21 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-11-07 Läs mer
 

Europas orosmoln nå...

Den globala konjunkturen har successivt stärkts, men förbättringen är på...

2014-10-17 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-10-06 Läs mer
 

Bredare tillväxt...

Den globala konjunkturen har successivt stärkts, men förbättringen är på...

2014-09-04 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-08-21 Läs mer
 

Dyrare börs – men i...

En högre värdering på de mogna ekonomiernas börser avslöjar att...

2014-06-24 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-06-17 Läs mer
 

Möjligheterna väger...

Marknaden har enligt vår uppfattning blivit mer optimistisk och har seda...

2014-05-21 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Klyftan som byggdes upp vid årets början mellan aktiekurser och...

2014-05-07 Läs mer
 

Nyckfullt aprilväde...

I skrivande stund har aktiekursuppgångarna överträffat justeringarna av...

2014-04-10 Läs mer
 

Webb-TV mars 2014

Se Christer Tallboms senaste makroanalys på webb-tv, speltid 8:44 min.

2014-03-27 Läs mer
 

Börsens värdering...

Klyftan som byggdes upp vid årets början mellan aktiekurser och...

2014-03-25 Läs mer
 

Kalla vindar kyler ...

I takt med att marknadens optimism och riskvilja successivt har vuxit ha...

2014-03-06 Läs mer
 

Börsens värdering...

I början på året byggdes ett gap upp mellan aktiekurser och vinstprognos...

2014-02-05 Läs mer
 

Investeringar skapa...

Humöret bland investerare har blivit alltmer positivt, vilket har...

2014-01-31 Läs mer
 

Förutsättningarna f...

Den globala konjunkturen har varit anmärkningsvärt motståndskraftig i en...

2013-11-29 Läs mer
 

I en mindre nyckful...

Trots att förutsättningarna kunde ha varit bättre, har den globala...

2013-10-17 Läs mer
 

Köpt till sillen oc...

Marknadens pessimistiska syn på den globala ekonomins framtida möjlighet...

2013-09-05 Läs mer
 

Risk för en slagig...

Den positiva börsutvecklingen det senaste året har, enligt vår bedömning...

2013-06-25 Läs mer
 

Stora utmaningar...

En osäkerhet skapad av politiska tillkortakommanden har fortsatt att...

2013-05-16 Läs mer
 

Ekonomin stånkar på...

Även om osäkerheten på världens finansmarknader kommer att vara högre än...

2013-04-11 Läs mer
 

Skulle den politisk...

Även om osäkerheten kring den politiska utvecklingen i Europa och USA är...

2013-03-05 Läs mer
 

Spröda gröna skott...

Marknaden kommer även fortsättningsvis att präglas av en högre grad av...

2013-01-18 Läs mer
 

Osäkerhet skapar även möjligheter

Den osäkerhet som i hög grad har styrt utvecklingen på de finansiella marknaderna det senaste halvåret ser inte ut att riktigt vilja släppa sitt grepp. Fortsatt låga råvaru- och energipriser tolkas av vissa som ett tecken på att den globala ekonomin håller på att bromsa in. Vår bedömning är den motsatta. Trots en lite svagare inledning på året, växer den globala konjunkturen sig sakta men säkert starkare. Fler jobb och snabbare löneökningar borgar för en ökad inhemsk efterfrågan i USA. Samtidigt blir den europeiska tillväxten gradvis både bredare och högre. Även om den kinesiska tillväxten väntas bli lägre i år än i fjol, blir den tillräckligt hög för att stödja en tillväxtökning i världsekonomin. Trots en successivt stabilare global tillväxt finns det dock anledning att förvänta sig en fortsatt slagig marknadsutveckling. I USA håller inflationen på att vakna ur sin törnrosasömn, vilket kommer att skapa en del turbulens. Även skuggorna från folkomröstningen i Storbritannien och valet i USA blir längre ju mer vi närmar oss valdagarna. Men, här skapar osäkerheten samtidigt möjligheter för en investerare. Generellt kommer behovet av alternativa placeringar att vara fortsatt stort. Placeringar som ger möjlighet till en avkastning i linje med en förväntad mer dämpad börsavkastning, men till en lägre risk.

Oljepriset har under en tid dikterat mycket av utvecklingen på finansmarknaden i övrigt. För många bedömare har sjunkande råvarupriser i allmänhet och fallande oljepriser i synnerhet blivit ett belägg för att den globala ekonomin bromsar in. Vår uppfattning är dock att världsekonomin inte håller på att växla ned, utan att prisnedgången på råvaror framförallt beror på en för hög råvaruproduktion. Till följd av en tidigare övertro på en supercykel när det gäller efterfrågan på råvaror, har råvarubolagen under de senaste åren ökat sin produktionskapacitet. Samtidigt har bland annat omstyrningen av den kinesiska ekonomin medfört att efterfrågan på råvaror från den kinesiska industrin inte levt upp till de tidigare högt ställda förväntningarna. Omkalibreringen i världsekonomin bedömer vi är tillfällig i och med att flera befolkningsrika länder, som till exempel Indien, står på tur att industrialiseras. Dessutom stundar sannolikt produktionsminskningar i råvarusektorn, något som skulle minska oron för råvaruprisutvecklingen.


Signifikant lägre råvaru- och energipriser skapat en hög grad av osäkerhet på de mogna marknaderna i och med att dessa prisfall har medfört en dramatisk inbromsning i råvaruindustrins aktivitet. Den kraftiga inbromsningen i den här specifika industrisektorn överskuggar just nu en trots allt hälsosammare konjunktur i de mogna ekonomierna.

I USA, världsekonomins efterfrågemotor, är industriaktiviteten tudelad. Medan produktionsvolymerna har minskat dramatiskt för bolagen i råvarusektorn har aktiviteten i USA:s tillverkningsindustri fortsatt att öka. Om man dessutom lyfter blicken från industrin och istället betraktar USA:s totala produktion blir bilden än mer positiv. Eftersom tjänstesektorn är betydligt större än industrisektorn, så betyder en hög och snarast accelererande aktivitet i tjänstesektorn att USA:s totala produktion växer snabbt. I och med att tjänstebolagen sysselsätter ungefär 85 procent av alla amerikaner med jobb, har den ökade aktiviteten bland tjänsteföretagen medfört att arbetsmarknaden stadigt förbättras. En stramare arbetsmarknad har till slut fått lönerna i USA att växa lite fortare och vi bedömer att löneutvecklingen kommer att överraska marknaden i år genom att öka ännu snabbare. Därmed finns en betydande potential för att hushållens konsumtion ska kunna växa sig ännu starkare i år. Eftersom konsumtionen utgör ungefär 70 procent av USA:s totala ekonomi skulle det i sin tur betyda att en redan hygglig amerikansk tillväxt skulle bli högre.


På marknaden har dock en ökad ovisshet kring styrkan i den amerikanska konjunkturen medfört att förväntningarna på ytterligare räntehöjningar i USA har sänkts ordentligt. Vår bedömning är snarare att det finns en klar risk för fler och snabbare räntehöjningar. Inflationen håller nämligen på att vakna ur sin törnrosasömn. Energipriser som, trots att de är fortsatt låga, kommer att under året gå från att pressa ned inflationen till att skapa ett lika stort tryck uppåt på inflationen. Dessutom bedömer vi att inflationen kommer att öka till följd av en snabbare lönetillväxt. I och med att ränteförändringar får full effekt på den reala ekonomin med en betydande eftersläpning, så skulle en oväntat rask inflationsökning innebära att Fed får svårt att leva upp till sin utfästelse av gradvisa räntehöjningar. Ett inflationsuppställ skulle skapa oro på marknaden, men samtidigt skulle en högre än förväntad ekonomisk tillväxt ha en mildrande effekt.


Samtidigt får den globala konjunkturen dessutom alltmer hjälp av en successivt högre europeisk efterfrågan. De europeiska företagens aktivitet ökar allt snabbare. Den relativt sett starkare industritrenden är en effekt dels av att Europas industri inte är speciellt råvaru- eller oljetung, samt dels av att den konkurrensmässigt gynnas av en svag valuta. Det är samtidigt en allt bredare konjunkturförbättring vi ser i Europa. Det som sticker ut är en stadigt växande inhemsk efterfrågan i spåren av en successivt förbättrad arbetsmarknad. En ökad optimism bland hushållen i kombination med ett uppdämt köpbehov talar för att den gamla kontinentens ekonomi definitivt håller på att vända blad. Mot denna bakgrund och fortsatt ovanligt låga förväntningar på bolagens framtida vinster, finns det goda möjligheter för att Europa och europeiska bolag ska kunna överraska positivt.


Oron för Kinas ekonomi är i mångt och mycket enzymet som utlöst prisfallet på råvaror och därmed turbulensen på marknaden. Den här oron kommer inte att försvinna i brådrasket. Världens näst största ekonomi håller på att ställa om sin ekonomiska tillväxtmodell, vilket får negativa effekter på den ekonomiska tillväxten och speciellt på landets industriproduktion. Samtidigt som Kinas industriaktivitet har dämpats signifikant har aktivitet i tjänstesektorn inte ökat tillräckligt snabbt för stilla marknadens oro. Marknaden försöker skapa sig en uppfattning huruvida världens näst största ekonomi klarar av sin omställning med en bibehållen hög ekonomisk tillväxt. Men, analysen försvåras av en generell misstro mot den officiella statistiken, en misstro som i dagsläget istället ger extra bränsle till en generell konjunkturoro. Därför kommer det inte att räcka med en eller två månader av bättre kinesisk statistik för att lugna marknaden. Investerare kommer att behöva se att en bättre utveckling målas upp, inte bara av statistiken utan även få det bekräftat till exempel av utländska företag verksamma i Kina. Vår uppfattning är att Kina kommer att klara av att ställa om ekonomi med en rimligt hög tillväxttakt. Den kinesiska tillväxten blir dock lägre i år än förra året, men ändå fullt tillräcklig för att understödja en successivt starkare global konjunktur.


En global ekonomi som förväntas fortsätta att växa lite snabbare är positivt för börsutvecklingen, speciellt som de flesta börser i skrivande stund inte är speciellt dyra. Mot bakgrund av de senaste dryga fyra årens starka börsutveckling är det dock lätt att dra slutsatsen att börserna är nära en topp. Detta är ett resonemang som bygger på att börsen normalt sett styrs av konjunkturen och att en konjunkturuppgång brukar hålla i sig fyra eller fem år. Vår bestämda uppfattning är dock att världsekonomin alltjämt är långt ifrån en konjunkturtopp. Den amerikanska ekonomin anser vi ligger längst fram i nuvarande tillväxtcykel. Men, med en knappt positiv styrränta, dämpade företagsinvesteringar och ett alltjämt historiskt sett lågt bostadsbyggande kan inte konjunkturen i USA sägas vara nära att toppa. I relation till börsbolagens förväntade vinstutveckling är börserna dessutom rimligt prissatta – även om man inte skulle tro att konjunkturen blir bättre.


Sammantaget gör vi bedömningen att en successivt högre global tillväxt kommer att leda till ökade bolagsvinster framöver. Av den anledningen är börsen långsiktigt attraktiv för en investerare, givet att man har rimliga förväntningar på börsavkastningen. Världsekonomin är alltjämt långt ifrån att växa i linje med sin potentiella tillväxttakt, varför man bör ställa ned förväntningarna på vad börsen kan avkasta. Utmaningen i det korta perspektivet blir fortsatt blandade tillväxtsignaler, osäkerheten kring utfallen av Storbritanniens folkomröstning och valet i USA samt risken för en snabbare inflationsökning i USA. Det här är faktorer som riskerar att skapa fortsatt stora kursfluktuationer, men i och med det även möjligheter för en investerare. Utan ett vettigt räntealternativ och risk för fortsatt turbulens kommer alternativ till rena aktie- och ränteplaceringar att vara fortsatt attraktiva för en investerare. Attraktiva alternativ för den som söker avkastning utan att ta alltför stora risker och för den som vill utnyttja de möjligheter som trots allt skapas av marknadens oro.

Läs Christers krönika i PDF-format >>

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.