Marknadssyn och investerings­strategi

Startsida / Analys / Investeringsteman


Investeringsstrategi

Världsekonomin befinner sig fortsatt i en inbromsning till följd av den åtstramande penningpolitiken för att få ner den höga inflationen. Bolagens vinstcykler tappar allt mer momentum och inbromsningen börjar synas i allt fler sektorer. Värderingen av stora aktieindex utanför USA ligger kring sina historiska snitt medan amerikanska aktieindex handlar en bra bit över sitt historiska snitt. Sentimentet bland investerare har svängt om från att vara pessimistiskt till mycket optimistiskt.

För att göra vår marknadssyn mer överskådlig ställer vi upp den schematiskt efter makro, vinstcykel, värdering och sentimentet bland investerare. Dessa faktorer är avgörande för hur vi väljer att allokera mellan aktier och räntor, och inom de olika tillgångsslagen just nu. För att bryta ner det ytterligare ett steg ger vi i vår investeringsstrategi också  en bild över de sektorer vi gillar och de vi underviktar i vår förvaltning just nu. På så sätt förmedlar vi hur vi jobbar i förvaltningen.

  


Hälsovård

Hälsovård är en defensiv sektor och inte lika beroende av konjunkturen som andra sektorer.

Hälsovårdsbolagen har generellt hög lönsamhet på investerat kapital, höga inträdesbarriärer och de gynnas av ökade investeringar i vård globalt. Hälsovårdsrektorn har en strukturell tillväxt på grund av att vi blir äldre, mer överviktiga och får bättre ekonomi och därmed kan spendera mer på hälsa, samtidigt som det politiska sentimentet gentemot sektorn blivit betydligt mer positivt efter pandemin. En hög andel av intäkterna återinvesteras i forskning och utveckling vilket bör stärka deras positioner och skapa långsiktiga tillväxtmöjligheter. 

Sektorer vi gillar

Bank

Nordiska banker är välkapitaliserade och har bra effektivitet i rörelsen.

Trots sina historiskt starka balansräkningar är nordiska banker fortsatt bland de mest lönsamma bankerna i Europa baserat på avkastningen i relation till eget kapital. Banksektorn är en av få som gynnas av stigande räntor då räntan på utlåningen justeras både snabbare och mer än inlåningen. Trots detta är värderingen på nordiska banker låg relativt historiska nivåer på grund av oro för fastighetsmarknaden. För den som inte tror på en fastighetskris har det således skapats en intressant inramning i den nordiska banksektorn.


Teknik

Det finns superfina teknikbolag som handlas till rimliga värderingar, särskilt utanför USA.

Detta trots att de har höga marginaler, hög organisk tillväxt och återinvesterar i verksamheten. Vissa teknikbolag är historiskt dyra, så det är en sektor där det gäller att vara selektiv, men en stor del av framtidens vinnare tenderar att finnas i tekniksektorn.


Nya strukturerade produkter

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.