Makroanalys

Svårnavigerat

2020-08-27 Läs mer
 

Vad ska man … gissa?

Den inbromsning i världsekonomin som har börjat avspeglas i den ekonomis...

2020-05-06 Läs mer
 

Orosmolnen avlöser...

En minskad risk för en upptrappning av handelskonflikten har som förvänt...

2020-02-17 Läs mer
 

Som tidigare, med...

2020-01-16 Läs mer
 

I väntan på ett...

2019-11-21 Läs mer
 

I händerna på...

2019-10-10 Läs mer
 

En utdragen...

2019-08-29 Läs mer
 

Handelskonflikten...

2019-06-27 Läs mer
 

USA:s och Kinas...

Utsikterna för ett handelsavtal mellan USA och Kina, som länge såg ut at...

2019-06-10 Läs mer
 

Världsekonomin växe...

2019-05-10 Läs mer
 

En tillfälligt lägr...

2019-04-04 Läs mer
 

Marknadens riskapti...

Efter fjolårets turbulenta börsavslutning, har aktiekurserna inlett det...

2019-02-21 Läs mer
 

Oron skapar...

Marknadens oro för styrkan i den globala konjunkturen har ökat efter...

2019-01-17 Läs mer
 

Handelsoro får...

2018-11-22 Läs mer
 

Kommentar kring...

Det är svårt att sätta fingret på någon enskild bakomliggande orsak till...

2018-10-25 Läs mer
 

Konjunkturen har in...

Världsekonomin stävar framåt på fortsatt oroligt vatten. Listan kan, som...

2018-10-11 Läs mer
 

Ett upptrappat...

Ett upptrappat handelskrig enda hotet för en robustare global konjunktur...

2018-08-30 Läs mer
 

En blandning av hop...

Hotfulla, hoppfulla och marknadsavgörande händelser har avlöst varandra ...

2018-06-21 Läs mer
 

Börsens värdering...

Sedan i början på februari har gapet mellan priset på världens börser oc...

2018-06-19 Läs mer
 

En normalisering av...

Det största orosmomentet just nu är att USA:s kursomläggning av sin...

2018-05-11 Läs mer
 

Risken för...

Efter en stark börsinledning på 2018 har börsutvecklingen blivit betydli...

2018-03-23 Läs mer
 

Börsens värdering...

Börstappet i februari har medfört att gapet mellan priset på börserna oc...

2018-03-14 Läs mer
 

I spåren av en...

En ökad volatilitet och en ökad risk för vinsthemtagning låg i korten...

2018-02-15 Läs mer
 

Lång klättring, men...

Även om räntepolitiken gradvis blir mindre expansiv, kommer ränteinramni...

2018-01-05 Läs mer
 

Börsens värdering...

En allt starkare global konjunktur har gjort investerare mer optimistisk...

2017-11-30 Läs mer
 

En fortsatt försikt...

En allt robustare tillväxt i världsekonomin i kombination med, inte bara...

2017-11-21 Läs mer
 

Upp till bevis för...

En allt robustare världsekonomi skapar en gynnsam inramning för börsen....

2017-10-11 Läs mer
 

Börsens värdering...

En allt starkare global konjunktur har gjort investerare mer optimistisk...

2017-09-27 Läs mer
 

Underliggande...

Som vi skrev i juni är inramningen gynnsam för börsen, men att det på ko...

2017-08-30 Läs mer
 

Underliggande...

En allt robustare världsekonomi i kombination med minskad politisk risk...

2017-06-21 Läs mer
 

En minskad politisk...

De politiska orosmolnen har inte försvunnit, men de har lättat....

2017-05-12 Läs mer
 

En starkare...

De politiska orosmolnen hänger tätt över marknaden. Fjolåret har lärt os...

2017-03-29 Läs mer
 

Börsens värdering...

Börsernas värderingar har generellt sett stigit. En allt starkare global...

2017-03-23 Läs mer
 

En högre global...

Goda tillväxtförutsättningar för världsekonomin, men samtidigt en ovanli...

2017-02-14 Läs mer
 

Börsåret 2017 –...

Efter överraskningarnas 2016, stundar ett 2017 som på förhand ser ut att...

2016-12-23 Läs mer
 

Med Trump följer bå...

Förutsägbarheten har försämrats. Trumps oväntade valvinst skapar fler...

2016-11-17 Läs mer
 

Börsens värdering...

Generellt sett har börsernas värderingar stigit. Även om inte alla bolag...

2016-11-02 Läs mer
 

Brexit, banker och...

Orosmolnen fortsätter att byta av varandra. Brexit, bankproblem i Europa...

2016-10-06 Läs mer
 

Börsens värdering...

Generellt är börsernas värderingar helt rimliga sett till börsbolagens...

2016-09-21 Läs mer
 

Stabil konjunktur...

Oron för effekterna av en oväntad brexit har åtminstone tillfälligtvis...

2016-08-26 Läs mer
 

Den globala...

Osäkerheten är fortsatt hög på de finansiella marknaderna. Oron för den...

2016-06-15 Läs mer
 

Osäkerhet skapar äv...

Den osäkerhet som i hög grad har styrt utvecklingen på de finansiella...

2016-05-13 Läs mer
 

Aprilväder, men vår...

Finansmarknaderna styrs för närvarande i hög utsträckning av oljeprisets...

2016-03-24 Läs mer
 

Börsens värdering...

  Prognoserna över börsbolagens framtida vinster är fortsatt försiktiga....

2016-03-10 Läs mer
 

En bättre konjunktu...

Oron för den globala konjunkturen har fått ökat fotfäste på marknaden. E...

2016-02-15 Läs mer
 

Börsens värdering 8...

Under det senaste kvartalet har prognoserna över börsbolagens framtida...

2016-01-08 Läs mer
 

Kommentar kring den...

Börsnedgången började i Kina. De kinesiska börserna sjönk kraftigt av...

2016-01-04 Läs mer
 

USA drar konjunktur...

Den globala tillväxten växer sig starkare trots alla orosmoln som...

2015-12-29 Läs mer
 

Glaset är halvfullt...

Värderingarna på flera av de mogna börserna är alltjämt rimliga, även om...

2015-11-23 Läs mer
 

Börsens värdering 1...

Värderingarna på flera av de mogna börserna har den senaste månaden bliv...

2015-11-13 Läs mer
 

Volatilt, men med...

2015-10-15 Rimliga börsvärderingar på de mogna marknaderna ger stabilare...

2015-10-15 Läs mer
 

Börsens värdering...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har i och med...

2015-09-09 Läs mer
 

Balanserad av rimli...

Börserna som under våren hade blivit omotiverat dyra givet prognoserna p...

2015-09-04 Läs mer
 

Ostadigt sommarväde...

Börsvärderingarna i Sverige och Europa har sjunkit till följd av backand...

2015-06-23 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har blivit omotiverat...

2015-05-27 Läs mer
 

Besvärlig balansakt...

Börsvärderingarna har tänjts ut – från rimliga förväntningar att en högr...

2015-05-13 Läs mer
 

Börsens värdering...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har gått från att ha...

2015-04-14 Läs mer
 

Ökad risk i skenet ...

Världsekonomin fortsätter att successivt förbättras, vilket också...

2015-03-31 Läs mer
 

Lågt oljepris gjute...

Världsekonomin mår allt bättre, trots att det kraftiga oljeprisfallet...

2015-02-13 Läs mer
 

Webb-TV:...

Chefekonom Christer Tallbom summerar det makroekonomiska läget i en ny...

2015-02-05 Läs mer
 

Marknadsförutsättni...

Chefekonom Christer Tallbom blickar framåt och summerar i korthet...

2015-01-23 Läs mer
 

Olja på tillväxtban...

Hur mår världen? Prisfallen på råolja kastar inte bara långa skuggor öve...

2014-12-30 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna blev dyrare efter knappt tre år av stigande aktiekurse...

2014-12-15 Läs mer
 

Solen stiger i väst...

Världsekonomin går i otakt, med flera regioner som är i stort behov av...

2014-11-21 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-11-07 Läs mer
 

Europas orosmoln nå...

Den globala konjunkturen har successivt stärkts, men förbättringen är på...

2014-10-17 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-10-06 Läs mer
 

Bredare tillväxt...

Den globala konjunkturen har successivt stärkts, men förbättringen är på...

2014-09-04 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-08-21 Läs mer
 

Dyrare börs – men i...

En högre värdering på de mogna ekonomiernas börser avslöjar att...

2014-06-24 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-06-17 Läs mer
 

Möjligheterna väger...

Marknaden har enligt vår uppfattning blivit mer optimistisk och har seda...

2014-05-21 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Klyftan som byggdes upp vid årets början mellan aktiekurser och...

2014-05-07 Läs mer
 

Nyckfullt aprilväde...

I skrivande stund har aktiekursuppgångarna överträffat justeringarna av...

2014-04-10 Läs mer
 

Webb-TV mars 2014

Se Christer Tallboms senaste makroanalys på webb-tv, speltid 8:44 min.

2014-03-27 Läs mer
 

Börsens värdering...

Klyftan som byggdes upp vid årets början mellan aktiekurser och...

2014-03-25 Läs mer
 

Kalla vindar kyler ...

I takt med att marknadens optimism och riskvilja successivt har vuxit ha...

2014-03-06 Läs mer
 

Börsens värdering...

I början på året byggdes ett gap upp mellan aktiekurser och vinstprognos...

2014-02-05 Läs mer
 

Investeringar skapa...

Humöret bland investerare har blivit alltmer positivt, vilket har...

2014-01-31 Läs mer
 

Förutsättningarna f...

Den globala konjunkturen har varit anmärkningsvärt motståndskraftig i en...

2013-11-29 Läs mer
 

I en mindre nyckful...

Trots att förutsättningarna kunde ha varit bättre, har den globala...

2013-10-17 Läs mer
 

Köpt till sillen oc...

Marknadens pessimistiska syn på den globala ekonomins framtida möjlighet...

2013-09-05 Läs mer
 

Risk för en slagig...

Den positiva börsutvecklingen det senaste året har, enligt vår bedömning...

2013-06-25 Läs mer
 

Stora utmaningar...

En osäkerhet skapad av politiska tillkortakommanden har fortsatt att...

2013-05-16 Läs mer
 

Ekonomin stånkar på...

Även om osäkerheten på världens finansmarknader kommer att vara högre än...

2013-04-11 Läs mer
 

Skulle den politisk...

Även om osäkerheten kring den politiska utvecklingen i Europa och USA är...

2013-03-05 Läs mer
 

Spröda gröna skott...

Marknaden kommer även fortsättningsvis att präglas av en högre grad av...

2013-01-18 Läs mer
 

Börsens värdering maj 2016

Börsernas värderingar är generellt sett helt rimliga sett till börsbolagens förväntade framtida vinstutveckling. I samband med turbulensen i början på året har prognoserna på bolagens vinster sänkts i linje med börsnedgången under samma period. Börsnedgångarna sedan i slutet på förra sommaren har varit betydligt större i Sverige och Europa än i till exempel USA. Här är det dock värt att komma ihåg att anledningen till skillnaden var att börserna i Europa under förra våren sköt upp till följd av att centralbankerna i och med nollränta och sedermera negativa räntor effektivt drog undan räntealternativet för många placerare. Effekten blev att kapital som normalt sett var ämnat för ränteplaceringar sökte sig till börserna i jakt på avkastning, med kraftigt stigande börskurser och omotiverat höga börsvärderingar som följd. 

I USA är den relativt höga värderingen fortsatt missvisande i den bemärkelsen att prognossänkningarna är hänförliga till bolagen i energisektorn. Prognoserna på bolagens vinster i nästan alla andra amerikanska börssektorer har däremot fortsatt stiga. Rensat för en dyr energisektor framstår även den amerikanska börsen som rimligt värderad. I det korta perspektivet har synen på företagens vinstutveckling stabiliserats och vi har de senaste veckorna även sett lite mer optimism smyga sig in i analytikernas prognoser. På BRIC-börserna är det fortsatt stora skillnader i termer av P/E-tal. Skillnader som i sin tur kan förklaras av avgörande skillnader i marknadens förväntningar på såväl den ekonomiska, som kanske framförallt den politiska utvecklingen. Mest iögonfallande är att den kinesiska börsen värderas nästan i nivå med tidigare 10-årslägsta och lägre än den ryska börsen.

 

De aggregerade vinstprognoserna för bolagen i OMX 30 index har jämfört med i augusti sänkts med cirka 9 procent. En nedjustering som visar att marknadens tilltro till bolagens framtida vinstutveckling har sviktat. De senaste veckorna har dock vinstprognoserna stabiliserats. När vi tittar på börsutvecklingen är det värt att påminna sig om att börsen efter förra vårens uppgång nådde omotiverat höga nivåer i relation till börsbolagens förväntade vinster. När Riksbanken först drog ned den svenska reporäntan till noll och sedan införde negativ styrränta så var det sannolikt räntepengar som, i jakt på någon form av avkastning, tryckte upp aktiekurserna. Effekten blev att svenska börsen under förra våren steg med ca 20 procent på bara ett par månader och utan stöd i form av höjda vinstprognoser. När sedan en ökad oro kring den kinesiska utvecklingen fick börserna att svänga under sensommaren så lämnade samma räntepengar börsen, varvid aktiemarknaden på kort tid backade med ungefär lika mycket som den dessförinnan hade stigit. Det innebär att börsnedgången sedan i somras blir missvisande i så motto att den har startat i ett läge då aktiekurserna var uppblåsta till följd av Riksbankens agerande. Istället anser vi att den börsnedgång som bättre beskriver den ökade generella konjunkturoro som globalt sett tagit tag i marknaden snarare ska mätas från slutet på förra året. En börsnedgång som i skrivande stund uppgår till knappt 10 procent. Vi har sedan i höstas argumenterat för att kursfluktuationerna sannolikt kommer att bli större än ”normalt” beroende på framförallt att Kinas ekonomiska utveckling kommer att oroa marknaden. Även om vi inte är speciellt oroliga för bolagens framtida intjäning, så befinner vi oss alltjämt i en period med ökad osäkerhet. Detta inte enbart till följd av utvecklingen i Kina utan även alltmer av folkomröstningen i Storbritannien i juni, presidentvalet i USA i höst och kanske främst av en ökad oro för snabbare räntehöjningar än förväntat i USA.

 
   

Den europeiska börsnedgången har på samma sätt som den svenska börsnedgången ”överdrivits” till följd av centralbankens agerande. En aggressiv penningpolitik från ECB:s sida gjorde ränteplaceringar mindre attraktiva för investerare under våren och sommaren. Effekten blev densamma som i Sverige – pengar normalt ämnade för ränteinvesteringar sökte sig kortsiktigt in på börsen i jakt på avkastning. Ett flyktigt kapital som drogs ur börsen när det blev turbulent under sensommaren. Rensat för denna räntedopade börsuppgång, så har den europeiska börsen sedan i slutet på förra året backat mer än till exempel den svenska. Det har i sin tur sin förklaring i att vinstprognoserna för de europeiska börsbolagen har varit mer nedpressade. I skrivande stund är förväntningarna på de europeiska bolagsvinsterna anmärkningsvärt låga – lägre än de var i samband med finanskrisen. Sammantaget är den europeiska börsvärderingen inte oroväckande på något sätt. Kombinationen av vinstprognoser på finanskrisnivåer och en förbättrad europeisk ekonomi skapar förutsättningar för positiva vinstöverraskningar från de europeiska bolagens sida. 

 
   

I USA sköt inte börskurserna upp under våren och sommaren på samma sätt som i Sverige och Europa. Detta på grund av att det sedan en tid har funnits ett vettigt räntealternativ i och med att investerare successivt har förberett sig på en stramare amerikansk penningpolitik. Den relativt sett höga värderingen på S&P 500 börsen i relation till bolagens framtida vinster är fortsatt missvisande. Den amerikanska börsen ser i aggregerade termer dyr ut beroende på att analytikernas syn på de bolagens framtida vinster har blivit mer försiktig. En dämpad vinstprognos på aggregerad nivå är dock till största del hänförlig till en enda sektor – nämligen energisektorn. Prognoserna på energibolagens förväntade vinster det kommande året har skurits ned ytterligare och har nu, jämfört med hösten 2014, sänkts med cirka 80 procent. Samtidigt har även aktiekurserna för bolagen i sektorn backat, men ”bara” med drygt 30 procent. I de flesta av den amerikanska börsens övriga sektorer har vinstprognoserna fortsatt att höjas, vilket visar att börsen bortsett från oljesektorn är rimligt värderad i relation till den förväntade vintutvecklingen. Däremot är energisektorn i USA alltjämt högt värderad. 

 
   
BRIC  

I termer av P/E-tal baserat på den förväntade vinsten de kommande 12 månaderna skiljer sig värderingarna på BRIC-börserna åt. Den indiska börsens värdering är relativt hög. En positiv ekonomisk-politisk utveckling i Indien har dragit upp förväntningarna på börsutvecklingen och P/E-talet på landets börs är högre än till exempel på stockholmsbörsen. På de övriga tre BRIC-börserna har större börsnedgångar medfört att värderingarna i termer av P/E-tal sjunkit. Den senaste tiden har dock en positivare börsutveckling medfört att värderingarna på den ryska och brasilianska börsen har ökat, även om värderingen i ett historiskt perspektiv är fortsatt låg för den ryska. Framförallt är det investerares misstro mot den politiska utvecklingen som har tyngt aktiemarknaderna i Ryssland och Brasilien. Den senaste tidens värderingsuppgång på dessa båda börser ska bland annat ses mot bakgrund av att råvarupriser har rekylerat uppåt. I Brasiliens fall är dock rekylen främst ett uttryck för att investerare ser en ökad sannolikhet för ett skifte i den förda ekonomiska politiken. I skrivande stund sticker den kinesiska börsen ut som den som är lägst prissatt utifrån prognoserna på bolagens framtida vinster. En ökad oro för den kinesiska ekonomiska utvecklingen verkar ha dämpat investerares intresse för kinesiska aktier.   

 
   

Värderingarna på de mogna börserna i skrivande stund inte utmanande. Börskurserna är rimliga givet prognoserna på bolagens framtida vinster – prognoser som har sänkts i samband med den turbulenta inledningen på året. Även om vi inte är speciellt oroliga för bolagens framtida intjäning, så befinner vi oss alltjämt i en period av förhöjd osäkerhet. Vår bedömning är dock att den globala konjunkturen successivt växer sig starkare, vilket borgar för växande bolagsvinster framöver.

Diagrammen för börserna i Sverige, USA och Europa visar priset på det aggregerade börsindexet i relation till konsensusprognoserna på de ingående börsbolagens vinster ett år framåt. En rimlig börsvärdering innebär att aktiekurser utvecklas i linje med vinstförväntningarna. Detta är inget exakt mått på börsens värdering, men större avvikelser mellan vinstförväntningar och börsutvecklingen visar huruvida priset på börsen är lågt eller högt givet aktuella vinstprognoser.

Diagrammet för BRIC-börserna visar kvoten mellan priset på de aggregerade börsindexen i relation till de aggregerade konsensusprognoserna på de ingående börsbolagens vinster det kommande kalenderåret. I och med att vi har för kort historik på vinstförväntningarna på BRIC-börserna använder vi P/E-talen som värderingsmått för BRIC-börserna och relaterar dessa till motsvarande mått för OMXS30 indexet.

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.