En grön spets i sparandet

Fossilbranschen utkämpar sin sista strid. Efter en lång tid av dominans utmanas nu kol och olja som den självklara vägen mot välstånd. Ska FNs klimatmål bli verklighet måste utvinning samt konsumtion av fossila bränslen minska. En exponering mot fossila bränslen kan innebära en högre risk framöver om politiska åtgärder införs i linje med klimatmålet. Inkorporera hållbara investeringar i din portfölj blir därför av allt större vikt.

Ett grönare investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen
Garantum har sedan sommaren 2018 tagit fram strukturerade placeringar som baseras på en grön obligation. Den gröna obligationen har motsvarande kreditvärdighet och avkastning som en vanlig obligation utgiven av emittenten. Investerare har därmed möjlighet att bidra till klimat- och samhällspositiva projekt utan att för den delen göra avkall på avkastningspotentialen. 


En grön obligation innebär att pengarna som utgivaren lånar ut är öronmärkta och går till tydligt definierade miljöprojekt. Det kan vara inom områden som exempelvis förnybar energi, energieffektivisering, gröna fastigheter, rena transporter, vatten och avloppshantering, avfallshantering, hållbart skogsbruk och rening av luft. Gröna obligationer blir därmed ett sätt för företag att finansiera miljövänliga investeringar, öka kännedomen om det egna hållbarhetsarbetet samt stärka transparens och engagemang inom bolaget såväl som för utomstående parter. För investerare ger gröna obligationer en möjlighet att göra medvetna val och bidra till en ansvarsfull utveckling. 

Exempel på Crédit Agricoles gröna portfölj  – en av våra emittenter som ger ut gröna obligationer.

 

 

 

Läs mer om projekten i Crédit Agricoles rapport här

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.