Förvaltning av strukturerade placeringar

En grundläggande del av vårt erbjudande är våra förvaltningsmandat av strukturerade placeringar. Inom ramen för förvaltning av strukturerade placeringar har vi tre olika mandat med olika risknivåer och dessa kan vara mer eller mindre flexibla beroende på vilka typer av investeringar som ryms inom ett specifikt förvaltningsmandat. Mandaten reglerar kostnader, minibelopp och frågor kring vilka emittenter som får användas. Däremot regleras inte marknadsinriktningar eftersom detta är ett av de viktigaste besluten i det förvaltningsarbete som utförs av Garantum.

Avgörande för investerarens val av förvaltningsmandat är vilken risk man är beredd att ta och vilka friheter förvaltaren ska få. Med utgångspunkt från investerarens val och vår analys i förvaltningsrådet bygger vi sedan en unik placeringsportfölj som varje enskild investerare är helt ensam om. Till skillnad från de flesta andra kapitalförvaltare samförvaltar vi inte investerarnas kapital med andras, även om vi givetvis har samma grundsyn på hur portföljer bör allokeras.

Vårt erbjudande utvecklas kontinuerligt – aktuella förvaltningsmandat finns här på vår hemsida. Din rådgivare kan också ge mer information om våra aktuella mandat.

 

Förvaltning med strukturerade produkter  
   
PORTFÖLJ PROTECT
– fokus på trygghet
I förvaltningen görs investeringar huvudsakligen i placeringar med kapitalskydd eller en minsta återbetalningsnivå. Hela det investerade beloppet, exkl. kostnader, kommer att återbetalas av emittenterna när de olika placeringarnas löptider avslutas.
   
PORTFÖLJ PROTECT 80
- trygghet med hög potential
Investeringar görs huvudsakligen i placeringar med kapitalskydd eller en minsta återbetalningsnivå, men placeringar med villkorad risk (ex. barriärberoende skydd) kan tillåtas i viss mån. Förvaltaren kan öka potentialen genom att använda placeringar med överkurs.
   
PORTFÖLJ FLEX
- full flexibilitet, potential 
& balanserat risktagande
FLEX utnyttjar potentialen med strukturerade placeringar fullt ut. De placeringar som vid varje givet investeringstillfälle är de mest effektiva används. Fokus ligger i normalfallet på en blandning av kapitalskyddade placeringar, placeringar med en lägsta återbetalningsnivå samt placeringar som har villkorad risk (ex. barriärberoende skydd). Vinsthemtagningar och försäljning till förlust kan utnyttjas fullt ut. Portföljen kan även kompletteras med enskilda aktie- eller hedgefonder.
   
   
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.