• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

En självklar del i en bred portfölj

Tänker du ibland att du borde ägna mer kraft åt att få din ekonomi att växa? I så fall är du i gott sällskap. Varför inte överlåta en del av ditt kapital till en diskretionär förvaltning som sköts av en engagerad specialist med lång erfarenhet inom investeringsanalys och förvaltning? Vi erbjuder förvaltning inom aktier, fonder och strukturerade produkter. I nära samförstånd med din rådgivare anpassar vi oss alltid efter vem du är, vad du behöver och vad du har för mål.

 

Vår förvaltningsmodell
Att förvalta kapital kräver ansvar. Det unika med Garantums förvaltningsmodell är att ansvaret fördelas på två roller: förvaltare och rådgivare. För själva förvaltningen ansvarar vårt förvaltningsråd som beslutar om de övergripande frågorna gällande marknadsallokering och avkastningsprofil.

Att hitta rätt balans i sin portfölj kräver mycket engagemang och tid. Våra förvaltningstjänster har därför blivit en allt mer uppskattad och självklar del i en individanpassad rådgivning som du får via din finansiella rådgivare som är vår nära samarbetspartner. Vinningen för dig är att du får en förvaltning med tillväxtmöjligheter utan onödiga risker och kan ägna mer tid åt andra delar av portföljen tillsammans med din rådgivare.
  

 

Diskretionär förvaltning är idag en naturlig del i våra kunders portföljer, naturligtvis tillsammans med andra tillgångsslag såsom aktier, fonder och strukturerade produkter. 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.