Ta hjälp av vår expertis

Har du svårt att få tiden eller lusten att räcka till när det gäller att sätta dina pengar i arbete? Tänker du ibland att du borde ägna mer kraft åt att få din ekonomi att växa? I så fall är du i gott sällskap. De flesta av våra kunder upplever att de får ut mer av livet om de fokuserar på sådant som inspirerar dem. Varför inte överlåta förvaltning av ditt kapital till en engagerad specialist? Garantums diskretionära kapitalförvaltning är lösningen för dig. Vi anpassar oss efter vem du är och vad du behöver. Så att du slipper prioritera bort det som är ovärderligt för dig.

Kapitalförvaltningsbroschyr PDF »

 

Vår förvaltningsmodell
Att förvalta kapital kräver ansvar. Det unika med Garantums förvaltningsmodell är att ansvaret fördelas på två roller: förvaltare och rådgivare. För själva förvaltningen ansvarar vårt förvaltningsråd som beslutar om de övergripande frågorna gällande marknadsallokering och avkastningsprofil.


För att säkerställa att förvaltningen fyller sitt syfte har alla kunder också rätt till hjälp från en licensierad rådgivare. Rådgivarens uppgift är bland annat att bevaka kundens intressen och att bistå i kravställning på förvaltningen och i löpande uppföljning av densamma.

 

Förvaltningsrådet

                               
Christer Tallbom       Eric Karlsson       Måns Axelsson              

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.