”De här bolagen tror jag på nu”

 

 

Återhämtningen ger stöd åt cykliska bolag

Det finns bolag som är mer eller mindre konjunkturkänsliga, då deras försäljnings- och vinstutveckling vanligen följer den ekonomiska utvecklingen. I ett läge där teknikbolag, småbolag och transaktionsintensiva bolag har gått väldigt bra blir det intressant att se till de mer traditionella tillverkningsbolagen. Dessa bolag brukar kallas cykliska bolag och de bör gynnas mer än andra när ekonomierna öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp.


”Konjunkturen växlar upp när pandemin släpper sitt grepp”
Tre sannolika teman framöver bedömer vi bli satsningar på infrastruktur, en grön omställning samt ökad internationell handel. Teman som framför allt kommer att gynna traditionella verkstadsbolag. 

– En grön omställning omfattar till exempel att göra bostäder, industrier och anläggningar mer effektiva när det gäller energi-, vatten- och avfallshantering. En ökad internationell handel är positivt för industriföretagen eftersom deras export- och importinnehåll är högt, säger Christer Tallbom, analytiker och Chefekonom på Garantum.

– Samtidigt riskerar restriktioner för att bromsa smittspridning sätta käppar i hjulen för återhämtningen. Covid-19 fortsätter att styra utvecklingen vilket gör det svårt att bedöma vart vi är på väg. Många gamla regler är satta ur spel.


Positiv vinstutveckling att vänta

Man kan inte prata om att vi har haft en normal konjunkturcykel i världsekonomin. Denna gång har bolagens utveckling varit eventdriven snarare än konjunkturdriven. 

– Cykliska industribolag gick in i en kraftig lågkonjunktur till följd av pandemin. Det var dock ingen inbromsning från några toppnivåer, utan lågkonjunkturen följde ganska omgående på en redan vingklippt utveckling under 2019. När industrins aktivitet var som lägst i våras, under pandemins första våg, skar företagen ned sina kostnader kraftigt. Högre marginaler som följde på detta under mildrade deras vinsttapp, fortsätter Christer Tallbom.

Kraftiga stimulanser fick sedan snabbt in ekonomierna på en återhämtningsbana och bolagen gick då in i fas 2 i vinstcykeln (se bilden). Omsättningen började öka från låga nivåer under sommaren 2020 vilket tillsammans med högre marginaler också lyfte industribolagens vinster. 

     Var befinner sig bolagen i sin vinstcykel? Nature

 

– När pandemin släpper sitt grepp kommer återhämtningen att ta fart, vilket kommer göra att bolagens försäljning i sin tur ökar snabbare, menar Christer Tallbom.

Som en följd av detta kommer också kostnaderna att stiga. Det innebär att i den kommande tredje fasen i bolagens vinstcykel så sjunker vinstmarginalerna. Men, tack vare en större försäljningsökning så fortsätter vinsterna trots allt ändå att lyfta. 

– Vår bedömning är att den tredje fasen kan bli mycket längre än de båda tidigare faserna vilket kommer kunna ge bolagen stora vinstlyft. Inte minst tack vare att konjunkturcykeln återigen blir konjunkturdriven istället för eventdriven, avslutar Christer Tallbom.

 

Christer Tallbom

Chefekonom hos Garantum samt prognosmakare och omvärldsanalytiker sedan 25 år.

INTERVJU MED CHRISTER TALLBOM


AKTIEOBLIGATION CYKLISKA BOLAG – sista teckningsdag 10 februari

Placering: Aktieobligation Svenska cykliska bolag Select Fixed Best 90% kapitalskydd nr 4358
Marknad: Korg med 10 cykliska aktier. Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp.
Avkastning: Placeringen ger 1,0 gånger aktiekorgens kursutveckling, de fyra aktierna med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen, sk. Fixed Best. 
Risk: 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.
Löptid: 5 år
Andrahandsmarknad: Dagligt börshandlad via Nasdaq.

Jag vill veta mer!

Prenumerera på veckans marknadsutblick från Christer Tallbom.

E-postadress


Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande och investerat belopp kan såväl öka som minska i värde. Historisk utveckling innebär ingen garanti för framtida avkastning. Det här utgör inte investeringsrådgivning utan investeraren måste, i samråd med sin rådgivare, själv bedöma om placeringen är passande respektive lämplig. Om en placering är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden, investeringsmål och kunskap.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.