Till startsidan
Meny
Logga In

”De här bolagen tror jag på nu”

 

 

Återhämtningen ger stöd åt cykliska bolag

Det finns bolag som är mer eller mindre konjunkturkänsliga, då deras försäljnings- och vinstutveckling vanligen följer den ekonomiska utvecklingen. I ett läge där teknikbolag, småbolag och transaktionsintensiva bolag har gått väldigt bra blir det intressant att se till de mer traditionella tillverkningsbolagen. Dessa bolag brukar kallas cykliska bolag och de bör gynnas mer än andra när ekonomierna öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp.

 

”Konjunkturen växlar upp när pandemin släpper sitt grepp”
Tre sannolika teman framöver bedömer vi bli satsningar på infrastruktur, en grön omställning samt ökad internationell handel. Teman som framför allt kommer att gynna traditionella verkstadsbolag. 

– En grön omställning omfattar till exempel att göra bostäder, industrier och anläggningar mer effektiva när det gäller energi-, vatten- och avfallshantering. En ökad internationell handel är positivt för industriföretagen eftersom deras export- och importinnehåll är högt, säger Christer Tallbom, analytiker och Chefekonom på Garantum.

– Samtidigt riskerar restriktioner för att bromsa smittspridning sätta käppar i hjulen för återhämtningen. Covid-19 fortsätter att styra utvecklingen vilket gör det svårt att bedöma vart vi är på väg. Många gamla regler är satta ur spel.


Positiv vinstutveckling att vänta

Man kan inte prata om att vi har haft en normal konjunkturcykel i världsekonomin. Denna gång har bolagens utveckling varit eventdriven snarare än konjunkturdriven. 

– Cykliska industribolag gick in i en kraftig lågkonjunktur till följd av pandemin. Det var dock ingen inbromsning från några toppnivåer, utan lågkonjunkturen följde ganska omgående på en redan vingklippt utveckling under 2019. När industrins aktivitet var som lägst i våras, under pandemins första våg, skar företagen ned sina kostnader kraftigt. Högre marginaler som följde på detta under mildrade deras vinsttapp, fortsätter Christer Tallbom.

Kraftiga stimulanser fick sedan snabbt in ekonomierna på en återhämtningsbana och bolagen gick då in i fas 2 i vinstcykeln (se bilden). Omsättningen började öka från låga nivåer under sommaren 2020 vilket tillsammans med högre marginaler också lyfte industribolagens vinster. 


     Var befinner sig bolagen i sin vinstcykel? Nature

 

– När pandemin släpper sitt grepp kommer återhämtningen att ta fart, vilket kommer göra att bolagens försäljning i sin tur ökar snabbare, menar Christer Tallbom.

Som en följd av detta kommer också kostnaderna att stiga. Det innebär att i den kommande tredje fasen i bolagens vinstcykel så sjunker vinstmarginalerna. Men, tack vare en större försäljningsökning så fortsätter vinsterna trots allt ändå att lyfta. 

– Vår bedömning är att den tredje fasen kan bli mycket längre än de båda tidigare faserna vilket kommer kunna ge bolagen stora vinstlyft. Inte minst tack vare att konjunkturcykeln återigen blir konjunkturdriven istället för eventdriven, avslutar Christer Tallbom.

Vad är cykliska bolag?

• Bolag som normalt är konjunkturkänsliga.

• Försäljnings- och vinstutveckling som vanligen följer den ekonomiska utvecklingen.

• Bolag som kan gynnas mer än andra när ekonomierna öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp.

Exempel på cykliska bolag

Placera smart med Garantums strukturerade produkter. Just nu kan du få intressanta exponeringar mot följande cykliska bolag:

• ABB
• ALFA LAVAL
• ASSA ABLOY B
• AUTOLIV
• BILLERUDKORSNÄS
• BOLIDEN
• ERICSSON B
• HOLMEN B
• HUSQVARNA B
• SANDVIK
• SCA B
• SKF B
• SSAB A
• STORA ENSO
• VOLVO B


JAG VILL BLI KONTAKTAD!
Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och vägleder dig till lämplig rådgivare.

Christer Tallbom

Chefekonom hos Garantum
samt prognosmakare och omvärldsanalytiker
sedan 25 år.


 

Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande och investerat belopp kan såväl öka som minska i värde. Historisk utveckling innebär ingen garanti för framtida avkastning. Det här utgör inte investeringsrådgivning utan investeraren måste, i samråd med sin rådgivare, själv bedöma om placeringen är passande respektive lämplig. Om en placering är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden, investeringsmål och kunskap. 

AKTIEOBLIGATION CYKLISKA BOLAG – sista teckningsdag 22 april

Placering: Aktieobligation Cykliska bolag Select Fixed Best 90% kapitalskydd nr 4114
Marknad: Korg med 8 cykliska aktier. Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp.
Avkastning: Placeringen ger 1,0 gånger aktiekorgens kursutveckling, de fyra aktierna med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen, sk. Fixed Best. 
Risk: 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år
Löptid: 5 år
Andrahandsmarknad: Dagligt börshandlad via Nasdaq.

AUTOCALL CYKLISKA BOLAG COMBO – sista teckningsdag 22 april

Placering: Autocall Cykliska bolag Combo nr 4118
Marknad: Placeringen är kopplad till fyra cykliska aktier, Norsk Hydro, Stora Enso, Boliden och Outokumpu. Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp.
Avkastning: Combo – möjlighet till både en utbetalande kupong på 5% eller en ackumulerande kupong på indikativt 16%. Underliggande aktier kan gå ned 40% och placeringen kvalificerar sig ändå för en årsvis, utbetalande kupong på 5%.
Risk: I det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.
Löptid: 5 år
Andrahandsmarknad: Dagligt börshandlad via Nasdaq.

SPRINTER CYKLISKA BOLAG SMART BONUS X2 – sista teckningsdag 22 april

Placering: Sprinter Cykliska bolag Smart Bonus x2 nr 4116
Marknad: Placeringen är kopplad till fyra cykliska bolag, Ericsson B, Stora Enso, Husqvarna B och Sandvik. Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp.
Avkastning: Det bästa av två bonuskuponger på indikativt 50% eller den sammanvägda utvecklingen för underliggande aktier.
Risk: Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären om 60% på slutdagen kan placeringen liknas vid en direktinvestering i aktien.
Löptid: 5 år
Andrahandsmarknad: Dagligt börshandlad via Nasdaq.

SPRINTER CYKLISKA BOLAG KURSSKYDDAD KUPONG – sista teckningsdag 22 april 

Placering: Sprinter Cykliska bolag Kursskyddad kupong nr 4119
Marknad: Placeringen är kopplad till en korg med fyra cykliska aktier, Veoneer, SSAB A, SKF B och Volvo B. Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp.
Avkastning: Placeringen ger 1,0 gånger aktiekorgens kursutveckling samt betalar ut en kupong år 1 och år 2 på indikativt 8% per år, oberoende av kursutvecklingen för underliggande aktier.
Risk: I det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.
Löptid: 5 år
Andrahandsmarknad: Dagligt börshandlad via Nasdaq.

AUTOCALL CYKLISKA BOLAG LOW TRIGGER – sista teckningsdag 22 april

Placering: Autocall Cykliska bolag Low Trigger nr 4111
Marknad: Placeringen är kopplad till fyra cykliska aktier, SSAB A, Nokian, Autoliv och Electrolux B. Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp.
Avkastning: – Automatisk inlösen i förtid på de årliga observationsdagarna om underliggande aktier inte går mer än -25%. Då återbetalar producenten nominellt belopp plus kupongen på indikativt 15% gånger antal år som placeringen varit aktiv.
Risk: I det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 50% på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.
Löptid: 5 år
Andrahandsmarknad: Dagligt börshandlad via Nasdaq.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.