"Rätt tajming öppnar möjligheter på osäker börs!"

 

 

Så kan du tajma börsen rätt i tider av osäkerhet

Kasten på världens börser har varit tvära sedan Corona-pandemin förändrade verkligheten totalt. För den som ena dagen ser sitt kapital rasa handlöst bara för att sedan rusa är det lätt att bli handlingsförlamad. Men det kan vara klokare att agera tvärtom.


– Det är vid sådana här osäkra tillfällen som placeringsmöjligheter brukar uppstå. Den som lyfter blicken har goda chanser att med rätt verktyg och tajming nå avkastning, säger Christer Tallbom, analytiker och chefekonom på Garantum.


”Fortfarande svårt att sia om framtiden”
 Vi har haft kriser förr. Men den vi nu har upplevt skiljer sig på olika sätt från tidigare. Inbromsningen i världsekonomin var den djupaste och snabbaste i mannaminne, men även den pågående återhämtningen därefter har hittills varit exceptionell. Stora tillväxtfluktuationer har i sin tur gjort börsernas svängningar branta åt båda hållen..

– En unikt tvär inbromsning i tillväxten under andra kvartalet i fjol raderade nästan tio procent av USA:s ekonomi och krympte Europas ekonomi med ungefär femton procent. Men, bara ett år senare har många ekonomier redan återtagit tappen, fortsätter Christer Tallbom.

– Samtidigt har den snabba återhämtningen nu förändrat marknadens inramning. Stigande inflation och ökad ränteoro i kombination med en börs som blivit dyr sett till börsbolagens förväntade vinstutveckling skapar en ökad osäkerhet hos investerare.


Börsen under Corona: Kast på 60 procentenheter!

På de finansiella marknaderna har svängningarna varit dramatiska. Om man tittar på utvecklingen på den svenska börsen från att pandemin slog till fram tills idag är siffrorna häpnadsväckande. Den som investerat i toppen fick först se sin investering falla med 32 procent för att i skrivande stund ha stigit drygt 20 procent. Den som istället lyckades pricka in botten har fått en vinst på 77 procent. Skillnaden är alltså nästan 60 procentenheter.

– Det här belyser hur otroligt svårt det kan vara att bedöma läget när skakar till. Och hur viktigt det är att gå in på börsen vid rätt tillfälle. Men det är ju lättare sagt än gjort.


”Optimal start” löser tajming-problematiken
Ett sätt att öka möjligheten till att tajma börsen är att investera i en strukturerad produkt med optimal start. Placeringsformen kom till som ett resultat av finanskrisen 2008, då turbulensen var lik den vi ser idag.

Kort beskrivet fungerar placeringen så här: Under en period som kan variera från en till tre månader görs regelbundna mätningar av ett givet börsindex eller en aktiekorg, beroende på placering. När mätperioden är slut tittar man tillbaka: Vid vilket tillfälle stod börsen som lägst? Den punkten blir placeringens startpunkt.

– Det ger investeraren tryggheten i att kunna få en optimerad start på sin placering och inte riskera att gå in på en tillfällig börstopp, säger Christer Tallbom.


”Nu är det rätt läge att se över portföljen”
I osäkra tider är det lätt att stoppa huvudet i sanden. Men Christer Tallbom menar att det är en dålig strategi.

– Då är det viktigare än någonsin att se över sina investeringar. Att utvärdera och kanske omstrukturera risken i sin portfölj, utan att missa möjligheten till god avkastning. För det är i ovissa tider som bra investeringsmöjligheter öppnas.

 

Christer Tallbom

Chefekonom hos Garantum samt prognosmakare och omvärldsanalytiker sedan 25 år.

OPTIMAL START NORDISKA BOLAG – sista teckningsdag 10 februari

Placering: Autocall Nordiska bolag Combo Optimal start nr 4365
Marknad: AstraZeneca, Ericsson B, Stora Enso & Millicom 
Startkurs: Den lägsta kursen för varje enskild aktie under de första tre månaderna. Mäts veckovis med totalt 4 observationsdagar. 
Avkastning: Om alla aktier ligger på eller över inlösenbarriären erhålls 15% per år gånger antal år placeringen varit aktiv. Mätning sker från lägsta startpunkt på fasta årliga observationsdagar.
Risk: Skyddsbarriär ner till -40% på femårsdagen vilken mäts mot sämst utvecklad aktie. Står den aktien lägre än -40% efter fem år är placeringen exponerad fullt ut mot sämst utvecklad aktie och en förlust motsvarande nedgången uppstår. 
Löptid: 1-5 år
Andrahandsmarknad: Dagligt börshandlad via Nasdaq.

Jag vill veta mer!

Prenumerera på veckans marknadsutblick från Christer Tallbom.

E-postadress


Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande och investerat belopp kan såväl öka som minska i värde. Historisk utveckling innebär ingen garanti för framtida avkastning. Det här utgör inte investeringsrådgivning utan investeraren måste, i samråd med sin rådgivare, själv bedöma om placeringen är passande respektive lämplig. Om en placering är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden, investeringsmål och kunskap.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.