Blankettcenter

Här hittar du alla blanketter som du behöver för att uträtta dina ärenden (observera att ifyllningsbara blanketter endast fungerar korrekt i webbläsaren Internet Explorer, fungerar ej korrekt i Chrome och Firefox). Om du ändå inte hittar det du söker kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig. 

ÖPPNA DEPÅ & ISK1

 

FÖRKÖPSINFORMATION

Depåavtal Privatperson

 

Information om Garantum

Depåavtal Juridisk person   Riktlinjer för intressekonfliker 
    Exempel på potentiella intressekonflikter
Bilagor depåöppning   Riktlinjer för utförande av order
Allmänna bestämmelser för depå-/konto   Information om egenskaper och risker
Checklista Depåavtal   Allmänna villkor för handel
Ändring av kostnadsmodell   Allmänna villkor för ISK
Kundkännedom Privatperson   Förhandsinformation om ISK
Kundkännedom Juridisk person    Faktablad ISK
    Godkända tillgångar ISK
KÖP- & SÄLJORDRAR    
Köp- & Säljorder, fond    
Köp- & Säljorder, fond utdelande klass    
Köp- & Säljorder, övrigt    
Säljorder, övrigt ENG    
Sälj-köporder till ISK   EFTERKÖPSINFO
Sälj-köporder fond till ISK   Rapport rörande utförda order 2017 
Månadssparande fond (möjlighet till autogiro)   Information om handelsplatser 2017
Ägarbyte inom Garantum    Rapport rörande utförda order 2018
   

Information om handelsplatser 2018

   

Rapport rörande utförda order 2019

    Information om handelsposter 2019
     
INSÄTTNING & UTTAG   ÖVRIGT
Betalningsinformation   PEP - Person i politisk utsatt ställning
Uttag från depå   Intygande angående skattskyldighet i USA
Betalningsuppdrag   Intyg om verklig huvudman
Föranmält kontonummer   Avslut av depå
    Ändring av E-post

PRISLISTA

   
Prislista Garantum Fondkommission   ÖVERFÖRING AV VÄRDEPAPPER
    Överföring- & Avslutsfullmakt
    Överföring vid försäljning
    Komplettering av leveransinstruktion
    Överföring av värdepapper från befintlig ISK till ISK Garantum
    Rapportering av anskaffningsvärden 
     
    FULLMAKTER
    Fullmakt
    Föräldrafullmakt
    Insyns/rådgivningsfullmakt 
    Fullmakt (gäller endast försäkring)
     

1 Dessvärre kan vi inte ta emot nya kunder med bostadsadress eller skatterättslig hemvist utanför EU/EES då vi inte kan kontrollera personliga uppgifter för personer på samma vis om man bor inom EU/EES.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.