Blankettcenter

Här hittar du alla blanketter som du behöver för att uträtta dina ärenden (observera att ifyllningsbara blanketter endast fungerar korrekt i webbläsaren Edge och Chrome, fungerar ej korrekt i Firefox). Om du ändå inte hittar det du söker kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig. 

ÖPPNA DEPÅ & ISK1

 

FÖRKÖPSINFORMATION

Depåavtal Privatperson

 

Information om Garantum

Depåavtal Juridisk person   Riktlinjer för intressekonfliker 
    Exempel på potentiella intressekonflikter
Bilagor depåöppning   Riktlinjer för utförande av order
Allmänna bestämmelser för depå-/konto   Information om egenskaper och risker
Checklista Depåavtal   Allmänna villkor för handel
Ändring av kostnadsmodell   Allmänna villkor för ISK
Kundkännedom Privatperson   Förhandsinformation om ISK
Kundkännedom Juridisk person    Faktablad ISK
Avtalsvillkor Depå-/kontoavtal   Godkända tillgångar ISK
     
KÖP- & SÄLJORDRAR    
Köp- & Säljorder, fond    
Köp- & Säljorder, fond utdelande klass    
Köp- & Säljorder, övrigt    
Säljorder, övrigt ENG    
    EFTERKÖPSINFO
Sälj-köporder fond till ISK   Rapport rörande utförda order 2017 
Månadssparande fond (möjlighet till autogiro)   Information om handelsplatser 2017
Avsluta månadsspar   Rapport rörande utförda order 2018
Ägarbyte inom Garantum   

Information om handelsplatser 2018

Ägarbyte inom Garantum Fond  

Rapport rörande utförda order 2019

SparFlex Fond    Information om handelsposter 2019
    Rapport rörande utförda order 2020
    Information om handelsposter 2020
     
INSÄTTNING & UTTAG    
Insättning depåkunder     
Betalningsinformation   ÖVRIGT
Payment and deposit instructions   PEP - Person i politisk utsatt ställning
Uttag från depå   Intygande angående skattskyldighet i USA
Betalningsuppdrag   Intyg om verklig huvudman
Föranmält kontonummer   Avslut av depå
    Ändring av E-post

PRISLISTA

   
Prislista Garantum Fondkommission   ÖVERFÖRING AV VÄRDEPAPPER
Prislista  - Ny från och med 20220701   Överföring- & Avslutsfullmakt
Nyhet - Ny prislista från och med den 1 juli 2022   Överföring- & Avslutsfullmakt ISK
    Överföring vid försäljning
    Komplettering av leveransinstruktion
    Rapportering av anskaffningsvärden 
     
    FULLMAKTER
    Fullmakt
    Föräldrafullmakt
    Insyns/rådgivningsfullmakt 
    Fullmakt (gäller endast försäkring)
     

1 Dessvärre kan vi inte ta emot nya kunder med bostadsadress eller skatterättslig hemvist utanför EU/EES då vi inte kan kontrollera personliga uppgifter för personer på samma vis om man bor inom EU/EES.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.