Blankettcenter

Här hittar du alla blanketter som du behöver för att uträtta dina ärenden (observera att ifyllningsbara blanketter endast fungerar korrekt i webbläsaren Edge och Chrome, fungerar ej korrekt i Firefox). Om du ändå inte hittar det du söker kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig. 

ÖPPNA DEPÅ & ISK1

 

FÖRKÖPSINFORMATION

Depåavtal Privatperson

 

Information om Garantum

Depåavtal Juridisk person   Riktlinjer för intressekonfliker 
    Exempel på potentiella intressekonflikter
Bilagor depåöppning   Riktlinjer för utförande av order
Allmänna bestämmelser för depå-/konto   Information om egenskaper och risker
Checklista Depåavtal   Allmänna villkor för handel
Ändring av kostnadsmodell och rådgivningstjänst   Allmänna villkor för ISK

Kundkännedom Privatperson

  Förhandsinformation om ISK
Kundkännedom Juridisk person   Faktablad ISK
Kundkännedom Jämbördig motpart   Godkända tillgångar ISK
Avtalsvillkor Depå-/kontoavtal    
     
KÖP- & SÄLJORDRAR   EFTERKÖPSINFO
Köp- & Säljorder, fond   Rapport rörande utförda order 2017 
Köp- & Säljorder, fond utdelande klass   Information om handelsplatser 2017
Köp- & Säljorder, övrigt   Rapport rörande utförda order 2018
Säljorder, övrigt ENG   Information om handelsplatser 2018
Sälj-köporder fond till ISK   Rapport rörande utförda order 2019
Månadssparande fond (möjlighet till autogiro)   Information om handelsposter 2019
Månadssparande diskretionär förvaltning (autogiro)   Rapport rörande utförda order2020
Avsluta månadsspar   Information om handelsposter 2020
Ägarbyte inom Garantum   

 

Ägarbyte inom Garantum Fond  

FULLMAKTER

SparFlex Fond    Fullmakt
    Föräldrafullmakt
INSÄTTNING & UTTAG    Insyns/rådgivningsfullmakt
Insättning depåkunder    Fullmakt (gäller endast försäkring)
Betalningsinformation    
Payment and deposit instructions    
-Uttag från depå   ÖVRIGT
Betalningsuppdrag   PEP - Person i politisk utsatt ställning
Föranmält kontonummer   Intygande angående skattskyldighet i USA
    Intyg om verklig huvudman
    Avslut av depå
    Ändring av E-post

PRISLISTA

   

Prislista Garantum Fondkommission

  ÖVERFÖRING AV VÄRDEPAPPER
    Överföring- & Avslutsfullmakt
    Överföring- & Avslutsfullmakt ISK
    Överföring vid försäljning
    Komplettering av leveransinstruktion
    Rapportering av anskaffningsvärden 
     
     
     
     
     

1 Dessvärre kan vi inte ta emot nya kunder med bostadsadress eller skatterättslig hemvist utanför EU/EES då vi inte kan kontrollera personliga uppgifter för personer på samma vis om man bor inom EU/EES.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.