Blankettcenter

Här hittar du alla blanketter som du behöver för att uträtta dina ärenden (observera att ifyllningsbara blanketter endast fungerar korrekt i webbläsaren Internet Explorer, fungerar ej korrekt i Chrome och Firefox). Om du ändå inte hittar det du söker kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig. 

ÖPPNA DEPÅ & ISK1

 

FÖRKÖPSINFORMATION

Depåavtal Privatperson  

Information om Garantum

Depåavtal Juridisk person   Riktlinjer för intressekonfliker 
    Exempel på potentiella intressekonflikter
Bilagor depåöppning   Riktlinjer för utförande av order
Allmänna bestämmelser för depå-/konto   Information om egenskaper och risker
Checklista Depåavtal   Allmänna villkor för handel
Ändring av kostnadsmodell   Allmänna villkor för ISK
    Förhandsinformation om ISK
KÖP- & SÄLJORDRAR   Godkända tillgångar ISK
Köp- & Säljorder, fond   Prislista Garantum Fondkommission
Köp- & Säljorder, övrigt    
Säljorder, övrigt ENG   ÖVRIGT
Sälj-köporder till ISK   PEP - Person i politisk utsatt ställning
Sälj-köporder fond till ISK   Intygande angående skattskyldighet i USA
Månadssparande fond (möjlighet till autogiro)   Intyg om verklig huvudman
    ISK Faktablad BAS
INSÄTTNING & UTTAG   ISK Faktablad RÅD
Betalningsinformation   Avslut av depå 
Uttag från depå    
Betalningsuppdrag   ÖVERFÖRING AV VÄRDEPAPPER
    Överföring- & Avslutsfullmakt

PRISLISTA

  Överföring vid försäljning
Prislista Garantum Fondkommission   Komplettering av leveransinstruktion 
    Överföring av värdepapper från befintlig ISK till ISK Garantum
    Rapportering av anskaffningsvärden
     
    FULLMAKTER 
    Fullmakt 
    Föräldrafullmakt
    Insyns/rådgivningsfullmakt  
     

1 Dessvärre kan vi inte ta emot nya kunder med bostadsadress eller skatterättslig hemvist utanför EU/EES då vi inte kan kontrollera personliga uppgifter för personer på samma vis om man bor inom EU/EES.

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.