Del 1: Hur stor är din kreditexponering och matchar det risken du vill ta?

2020-10-19

Sedan finanskrisen har fallande räntor, låg inflation och starkare konjunktur drivit på en ökad skuldsättning både bland stater, företag och privatpersoner. I jakten på ränteavkastning i en lågräntemiljö har lån till bolag med allt sämre kreditkvalitet gett god avkastning och ökat kraftigt i popularitet. Detta fram till COVID-19 stängde ner hela ekonomier och därmed fått fler bolag i finansiella svårigheter. Länder och bolag har drabbats olika, där vissa stått emot väl medan andra drabbats mycket hårt i sviterna av COVID-19. Den ökade oroligheten och konkurrsrisken har fått marknadsvärdena på många kreditplaceringar att röra sig kraftigt.


Utöver en högre konkurrsrisk på många håll finns det även marknadsvärden som inte reflekterar det fundamentala värdet på grund av begränsad likviditet. Något vi verkligen fick uppleva under mars när flera stora räntefonder tillfälligt fick stänga på grund av den obefintliga likviditeten. Sedan dess har räntemarknaden successivt återhämtat sig, med hjälp av statsstöd till kreditsvaga bolag och stödköp från centralbanker.


Det kan därför vara tid för de som inte gjort det att se över portföljen, se vilken typ av exponering man har samt skapa sig en uppfattning om vad exponeringen och risken faktiskt innebär. Det är viktigt att inte glömma helheten och att alltid hitta rätt balans mellan avkastning och risk.

 

Krediter har olika risknivå

 

Grafen nedan visar räntepunkterna (100 punkter motsvarar 1%) man får för att ta kreditrisk mot bolag med olika risknivå. Priset på kreditplaceringar rör sig åt motsatt håll som avkastningen:

 

 

I och med effekterna av COVID-19 har antalet bolag som haft kredithändelse eller riskerar att få det ökat kraftigt bland bolag med lägre kreditkvalitet. Samtidigt har många krediter repat sig och det kan därför vara läge att se över sina kreditplaceringar och fundera på om man får betalt för risken man tar.

 

Till sist – summering av hela artikeln
det här var inledningen på en artikelserie i 5 delar där vi lyfter upp olika risker och förklarar mekaniken kring ränteplaceringar. Läs gärna hela serien i en följd. På köpet hoppas vi att du får en bättre helhetsbild av hur viktigt det är att ha koll på sina risker i portföljen och att det ger värdefull insikt för ännu bättre investeringar framöver. Det går inte att på förhand säga om man ska ha mer eller mindre ränteplaceringar i portföljen utan att ta hänsyn till totalportföljen samt insikter om investeraren. Vi utgår alltid från vår filosofi ”rätt placering vid rätt tillfälle”, men det är först i kombination med en äkta individanpassad rådgivning som det kan få full effekt i din portfölj. Annars blir sannolikt utfallet inte lika bra.

Prata därför med din rådgivare för att se över hur det ser ut i din portfölj. Saknar du rådgivare är du naturligtvis välkommen att kontakta oss på telefon 08-522 550 40 så vägleder vi dig till en lämplig rådgivare.

 

Del 2: Hur stor är din kreditexponering och matchar det risken du vill ta?

Del 3: Hur stor är din kreditexponering och matchar det risken du vill ta?

Del 4: Hur stor är din kreditexponering och matchar det risken du vill ta?

Del 5: Hur stor är din kreditexponering och matchar det risken du vill ta?

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.