För dig som har innehav i Scandinavian Credit Fund

2023-12-05

Den 26 maj 2023 beslutade Finserve Nordic AB, som förvaltar Scandinavian Credi Fund (SCF), att säga upp lånet och begära att förtida inlösen av vinstandelslån sker samt att fondens verksamhet avvecklas. Bakgrunden till beslutet är stora utflöden vilket gjort det omöjligt att förvalta fonden på ett adekvat sätt och i andelsägarnas bästa intresse. Utbetalningar kommer att ske i enlighet med villkoren gällande när fonden begär förtida inlösen. NAV sätts löpande under avvecklingsperioden och avveckling kommer att ske successivt beroende på förfallostruktur på underliggande lån. I dagsläget uppgår den genomsnittliga förfallotiden till cirka två år.

Tidslinje sedan beslutet att säga upp fonden:

2023-05-26 – Beslut gällande avveckling av Scandinavian Credit Fund

2023-05-31 – NAV-kursen för maj skrevs upp med 0,31% och fick NAV 101,17 per den sista maj.

2023-06-30 – NAV-kursen skrevs ned med -8,5% och NAV är satt till 92,53 per den 30 juni.

2023-07-26 – 10,01% av fondens tillgångar under förvaltning utbetalas till fondens andelsägare pro rata (investeraren får samma procentuella andel av utbetalningen som man har innehav i fonden). Fondens NAV efter utbetalningen beräknas till 83,27 SEK, en nedgång med ca -10,01%.

2023-07-31 – NAV för juli månad blev 83,08 SEK, en nedgång på cirka -10,21% från förgående månad. Under månaden utbetalades 10,01% av fondandelsvärdet vilket motsvarar majoriteten av månadens nedgång. Nettoeffekten på månadens NAV är således 0,20%.

2023-09-01 – NAV för augusti månad blev 79,94 SEK, en nedgång på motsvarande -3,78% från tidigare NAV. 

2023-10-02 – NAV för september månad blev 78,28 SEK, en nedgång på motsvarande -2,17% från tidigare NAV.

2023-11-01
 – NAV för oktober månad blev 75,25 SEK, en nedgång motsvarande på 3,78% från tidigare NAV. 
Kreditfonden och ansvarig förvaltare har Hans Westerberg har besvarat en del frågor, se nedan länk:
Webbinar Scandinavian Credit Fund - Hans Westerberg

2023-12-04 – NAV för november månad blev 73,83 SEK, en nedgång på motsvarande -1,88% från tidigare NAV.


Mer löpande information kommer att publiceras på Garantums webb när nytt offentliggörande släpps från Finserve samt Scandinavian Credit Fund.

Viktig information och frågor

  • Vid förtida inlösen meddelar SCF att man inte justerar några andelar, kursen justeras istället med motsvarande procent som inlösen utgör.
  • Investerarskyddet gäller inte för denna typ av placering meddelar SCF, i övrigt anger de att vanliga skatteregler gäller.
  • Garantum har ifrågasatt hur utbetalningen som utfördes under maj skall deklareras för varje enskild andelsägare. I väntan på svar ber vi er hålla utkik på vår hemsida då vi kommer uppdatera detta så fort vi fått svar på frågan.

Vidare frågor eller funderingar hänvisas direkt till Kreditfonden, se nedan för länk till deras svar på vanliga frågor sam kontaktuppgifter:

Vanliga frågor om stängning av Scandinavian Credit Fund I - FinServe

Mer information om offentliggörandet av NAV samt utbetalningar hittar ni under nedan länk:

https://news.cision.com/se/scandinavian-credit-fund-i

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.