Strukturerade placeringar i backspegeln – två intressanta vägar till avkastning

2016-06-08

Vid ett osäkert marknadsklimat är det många gånger svårt att veta när det är rätt läge att placera för uppsida. Sommaren 2013 erbjöd Garantum en placering för tvekande investerare med uppfattningen om att marknaden stod och vägde. En placering som sedan visade sig bli en mycket lyckad investering när marknaden väl varvade upp.    

Autocall Svenska bolag 2Max var en placering som hade två intressanta vägar till avkastning. Dels en fast kupong och dels de ingående aktiernas utveckling gånger placeringens deltagandegrad. Avkastningen blev sedan den bästa av dessa två. Skillnaden var att en vanlig autocall med en redan bestämd avkastning inte drog full fördel av starkt stigande aktiekurser, vilket Autocall Svenska bolag 2Max gjorde. 

Genom att investera i Autocall Svenska bolag 2Max kunde de som hade en relativt positiv syn på den svenska aktiemarknaden få en god avkastning, om så även vid mindre nedgångar, genom den fasta kupongen. Men de investerare som började se ljusare på börstillvaron, även dem kunde investera i placeringen utan att känna sig låsta vid en redan bestämd avkastning. Om någon av de underliggande aktierna i placeringen sköt i höjden fick du som investerare dra full fördel av den aktierelaterade uppgången. Funktionen ”max” gjorde alltså att investerare kunde få avkastning dels när marknaden stod stilla och dels när den plötsligt varvade upp. 

Autocall Svenska bolag 2Max nr 1564 förtidsinlöstes efter drygt två år då de ingående aktierna passerade inlösenbarriären, investerarna fick därmed ta del av den hela aktierelaterade uppsidan istället för en fast kupong. Tillsammans med den inbyggda hävstången förföll placeringen med en kurs på 175,78% på grund av de specifika egenskaperna som placeringen hade. Det finns inget färdigt recept för en lyckad investering men genom att Garantum konstruerade en placering som både drog full fördel av aktiemarknadens avkastningsmöjligheter samtidigt som det fanns ett visst utrymme för nedgångar, fick man den där lyckade investeringen.  

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531/VAT nor SE663000323101        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.