Hävstångscertifikat

BNP WRT Norden Bonus 4075

Marknadskurs 34 790,5 SEK
Långsiktig kurs 19 000 SEK
Nivå Underliggande 116,50%
2021-03-16
2024-03-18
Riskbarriär 100%

Underliggande

ASTRAZENECA ORD 70,32%
Vikt 12,50%
Startkurs 816,70
Justerad kurs 1391,00
Justerad utveckling (%) 70,32%
Axfood AB 63,39%
Vikt 12,50%
Startkurs 190,53
Justerad kurs 311,30
Justerad utveckling (%) 63,39%
TELE2 B ORD 25,25%
Vikt 12,50%
Startkurs 94,81
Justerad kurs 118,75
Justerad utveckling (%) 25,25%
NORDEA BANK AB 15,17%
Vikt 12,50%
Startkurs 77,60
Justerad kurs 89,37
Justerad utveckling (%) 15,17%
TELIA Co AB 15,09%
Vikt 12,50%
Startkurs 34,52
Justerad kurs 39,73
Justerad utveckling (%) 15,09%
SE BANKEN A ORD 3,79%
Vikt 12,50%
Startkurs 98,66
Justerad kurs 102,40
Justerad utveckling (%) 3,79%
SKANSKA B ORD -22,44%
Vikt 12,50%
Startkurs 202,50
Justerad kurs 157,05
Justerad utveckling (%) -22,44%
FORTUM OYJ -38,54%
Vikt 12,50%
Startkurs 20,98
Justerad kurs 12,90
Justerad utveckling (%) -38,54%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN NL00150005M9
Status Aktiv
Emittent BNP Arb. Iss. B.V.
Riskkategori Hävstångsinstrument
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2022-07-06 15:21:35
Emissionsdag 2021-03-16
Startdag 2021-02-25
Sista observationsdag 2024-02-24
Återbetalningsdag 2024-03-18
Löptid 3 år
Initial risk 7

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 7,9

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 100 000 SEK
Emissionskurs 13 000 SEK
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 100%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats FIRST NORTH SWEDEN
Arrangörsarvode Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Placeringen är kopplad till en underliggande tillgång via ett instrument med hög hävstång.
  • Avkastning i form av en bonuskupong givet att villkoret för bonuskupong är uppfyllt. Om underliggande tillgång överstiger bonusnivån erhålls istället underliggande tillgång multiplicerat med deltagandegraden.
  • En investering i en warrant innebär full kapitalrisk, vid utebliven tillväxt kan hela det investerade beloppet förloras.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.