Räntefond | Europa | Långa Obligationer

MAN GLG Euro Corporate Bond Fund "DY" (SEKHDG) Acc

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

Fond
Kategori
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år - - -
3 år medel - - -
5 år medel - - -
10 år medel - - -

Placeringsinriktning

The fund's investment objective is to provide income and capital growth over the medium to long term.
Fördelning Fond Kat
Obligationer 99,3% 105,6%
Convertible 3,0% 1,3%
Region Fond Kat
Region Fond Kat
Fördelning Fond
GBP/EUR-BONY-14-DEC-2023 (EUR GBP) Sold 31,9%
GBP/EUR-BONY-14-DEC-2023 (EUR GBP) Purchased 31,2%
USD/EUR-BONY-14-DEC-2023 (EUR USD) Purchased 21,8%
USD/EUR-BONY-14-DEC-2023 (EUR USD) Sold 21,1%
EUR/GBP-BONY-14-DEC-2023 (EUR GBP) Purchased 7,8%
EUR/GBP-BONY-14-DEC-2023 (EUR GBP) Sold 7,8%
MARGRO 8 3/8 02/02/28 5,0%
SEK/EUR-BONY-14-DEC-2023 (EUR SEK) Purchased 4,5%
SEK/EUR-BONY-14-DEC-2023 (EUR SEK) Sold 4,5%
OSBLN 9.5 09/07/28 EMTN 4,1%
Summa 139,7%

Basfakta

Morningstar-kategori Ränte - SEK obligationer, företag
ISIN IE000CGD42O0
Senaste NAV 102,64 SEK
Ändring en dag 0,10
12-månaders avk -
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 166 SEK
Förvaltningsavgift 0,98 %
Årlig avgift 0,00 %
Resultatbaserad avgift (max) 0 %
Fondförvaltare
Jonathan Golan
Fondens startår 2024-03-28
Valuta SEK

Utveckling

Fond
Kategori
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-06-14 0,10 0,16
1 vecka 2024-06-14 0,34 0,44
1 månad 2024-06-14 1,35 0,54
3 månad - - -
6 månad - - -
Hittils i år - - -
1 år - - -
3 år medel - - -
5 år medel - - -
10 år medel - - -

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 0,00 - - -

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde
3 år Beta
3 år Alfa

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet % % %
Sharpe-kvot
Sortino-kvot (10%) % % %
Positiva månader
Negativa månader
Fördelning Fond Kat
Obligationer 99,3% 105,6%
Convertible 3,0% 1,3%
Region Fond Kat
Region Fond Kat
Fördelning Fond
GBP/EUR-BONY-14-DEC-2023 (EUR GBP) Sold 31,9%
GBP/EUR-BONY-14-DEC-2023 (EUR GBP) Purchased 31,2%
USD/EUR-BONY-14-DEC-2023 (EUR USD) Purchased 21,8%
USD/EUR-BONY-14-DEC-2023 (EUR USD) Sold 21,1%
EUR/GBP-BONY-14-DEC-2023 (EUR GBP) Purchased 7,8%
EUR/GBP-BONY-14-DEC-2023 (EUR GBP) Sold 7,8%
MARGRO 8 3/8 02/02/28 5,0%
SEK/EUR-BONY-14-DEC-2023 (EUR SEK) Purchased 4,5%
SEK/EUR-BONY-14-DEC-2023 (EUR SEK) Sold 4,5%
OSBLN 9.5 09/07/28 EMTN 4,1%
Summa 139,7%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 0,00 0,00
Medel 0,00 0,00
Små 0,00 0,00

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst)
Kurs/eget kapital
P/S (kurs/försäljning)
P/C (kurs/kassaflöde)
Direktavkastningsfaktor
Långsiktig resultattillväxt
Historisk resultattillväxt
Säljtillväxt
Tillväxt kassaflöde
Tillväxt bokfört värde

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 7 EUR
(2024-06-14)
Fondförmögenget (milj) 166 EUR
(2024-06-14)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 0,98%
Årliga avgifter 0,00%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Hållbarhetsklassifiering:

ESG Quality Score:
  • ISIN: IE000CGD42O0
  • Asset Class:
  • Domicile:
  • Peer Group:
  • Holding Count:
  • ESG Coverage:
  • Holding as of:

PEER procentile

N/A / 100

GLOBAL procentile

N/A / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10)
Environmental Score (0-10)
Social Score
Governance Score

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Man Group Plc
Fondbolag: https://www.man.com/
Telefon: +44 (0) 20 7144 100
Hemsida: https://www.man.com/
Adress: Riverbank House, 2 Swan Lane, London EC4R 3AD, , London EC4R 3AD , United Kingdom

Fond

Hemvist: Ireland
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Ja
Fondens startår: 2024-03-28

Fondrådgivare

Rådgivare: Man Group Plc

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Jonathan Golan 2023-10-26

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.