Räntefond | Global | Långa Obligationer

Pimco ESG Income (SEKHDG) ACC

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

Fond 3,09
Kategori
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2024-06-17 0,61 -
3 år medel - - -
5 år medel - - -
10 år medel - - -

Placeringsinriktning

The investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance (“ESG”) factors into the investment process as further outlined herein). Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The Fund will seek to maintain a high level of dividend income by investing in a broad array of fixed income sectors which in the Investment Advisor’s view typically generate elevated levels of income.
Fördelning Fond Kat
Obligationer 135,4% 90,9%
Preferensaktier 0,1% 1,4%
Region Fond Kat
Region Fond Kat
Fördelning Fond
Cash Offset 32,5%
FIN FUT US 2YR CBT 09/30/24 26,2%
RFR USD SOFR/5.40000 06/06/23-1Y LCH Pay 19,7%
RFR USD SOFR/5.40000 06/06/23-1Y LCH Receive 19,7%
EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased 11,3%
EUROPEAN MONETARY UNION EURO Sold 11,3%
FIN FUT US 10YR CBT 09/19/24 10,0%
FNMA PASS THRU 30YR #RA9125 8,2%
Offset: Unsettled Trades 8,0%
RFR USD SOFR/3.50000 05/22/23-10Y LCH Receive 8,0%
Summa 154,8%

Basfakta

Morningstar-kategori Ränte - övriga obligationer
ISIN IE000V9C97Z4
Senaste NAV 100,84 SEK
Ändring en dag -0,21
12-månaders avk 2,90 %
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 254 SEK
Förvaltningsavgift 0,59 %
Årlig avgift 1,09 %
Resultatbaserad avgift (max) 0 %
Fondförvaltare
Jing Yang
Alfred Murata
Jelle Brons
Daniel Ivascyn
Joshua Anderson
Fondens startår 2022-05-12
Valuta SEK

Utveckling

Fond 3,09
Kategori
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-06-17 -0,21 -
1 vecka 2024-06-17 0,43 -
1 månad 2024-06-17 0,02 -
3 månad 2024-06-17 0,66 -
6 månad 2024-06-17 1,05 -
Hittils i år 2024-06-17 0,61 -
1 år 2024-06-17 2,90 -
3 år medel - - -
5 år medel - - -
10 år medel - - -

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 0,56 - - -
2023 1,25 -1,13 -1,20 4,22

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde
3 år Beta
3 år Alfa

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 5,15% % %
Sharpe-kvot -0,21
Sortino-kvot (10%) -0,31% % %
Positiva månader 6
Negativa månader 6
Fördelning Fond Kat
Obligationer 135,4% 90,9%
Preferensaktier 0,1% 1,4%
Region Fond Kat
Region Fond Kat
Fördelning Fond
Cash Offset 32,5%
FIN FUT US 2YR CBT 09/30/24 26,2%
RFR USD SOFR/5.40000 06/06/23-1Y LCH Pay 19,7%
RFR USD SOFR/5.40000 06/06/23-1Y LCH Receive 19,7%
EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased 11,3%
EUROPEAN MONETARY UNION EURO Sold 11,3%
FIN FUT US 10YR CBT 09/19/24 10,0%
FNMA PASS THRU 30YR #RA9125 8,2%
Offset: Unsettled Trades 8,0%
RFR USD SOFR/3.50000 05/22/23-10Y LCH Receive 8,0%
Summa 154,8%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 0,00 0,00
Medel 0,00 0,00
Små 0,00 0,00

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 2,10
Kurs/eget kapital 1,23
P/S (kurs/försäljning) 0,48
P/C (kurs/kassaflöde) 5,55
Direktavkastningsfaktor 2,91
Långsiktig resultattillväxt 9,98
Historisk resultattillväxt 14,95
Säljtillväxt -0,15
Tillväxt kassaflöde 17,17
Tillväxt bokfört värde 0,42

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 33 AUD
(2024-03-28)
Fondförmögenget (milj) 254 AUD
(2024-03-28)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 0,59%
Årliga avgifter 1,09%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Hållbarhetsklassifiering: Artikel 8

ESG Quality Score: 6,8
Fondens ESG-betyg beräknar portföljernas motståndskraft mot långsiktiga risker och möjligheter som uppstår från ESG-faktorer dvs, miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning. Pimco ESG Income (SEKHDG) ACC får MSCI ESG-betyget A, baserat på ett ”ESG Quality Score” på 6,8 av 10. Det placerar fonden i den 83 percentilen i ”Equity Europe peer group” och vidare i den 61 percentilen i det globala utbudet av fonder som bevakas av MSCI vilket betyder att fonden har ett bättre ESQ Quality Score än 83 procent i av fonderna i sin grupp samt bättre än 61 procent av fonderna som MSCI bevakar.
  • ISIN: IE000V9C97Z4
  • Asset Class: Bond
  • Domicile: Ireland
  • Peer Group: Bond Global USD
  • Holding Count: 336
  • ESG Coverage: 69,45
  • Holding as of: 2023-06-30

PEER procentile

83 / 100

GLOBAL procentile

61 / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10) 6,76 6,19 0,57
Environmental Score (0-10) 6,09 5,58 0,51
Social Score 5,87 5,69 0,18
Governance Score 5,92 5,90 0,02

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

118,4 ton

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondbolag: http://www.pimco.com
Telefon: +353 1 4752211
Hemsida: http://www.pimco.com
Adress: Mutual House, 70 Conduit Street, Dublin W1S 2GF , Ireland

Fond

Hemvist: Ireland
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Ja
Fondens startår: 2022-05-12

Fondrådgivare

Rådgivare: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Jing Yang 2021-04-29
Alfred Murata 2021-04-29
Jelle Brons 2021-04-29
Daniel Ivascyn 2021-04-29
Joshua Anderson 2021-04-29

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.