Aktiefond | Indien | Blandad

Jupiter India Select "L" (EUR) ACC

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2019 2020 2021 2022 2023
Fond -2,32 -5,07 44,56 -0,65 33,19
Kategori 7,13 4,09 35,70 -5,64 18,27
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2024-06-14 25,45 16,26
3 år medel 2024-06-14 25,72 14,37
5 år medel 2024-06-14 17,32 12,70
10 år medel 2024-06-14 12,62 11,77

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå kapitaltillväxt på lång sikt. Fonden kommer främst att investera i aktier och relaterade värdepapper i företag som har sitt säte eller som bedriver merparten av sin ekonomiska verksamhet i Indien. Fonden kan även investera i aktier i företag som bedriver verksamhet eller som har sitt säte i Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Nepal och Maldiverna.
Fördelning Fond Kat
Aktier 92,7% 91,5%
Kontanter 7,3% 2,0%
0,0% 0,0%
Region Fond Kat
Asien-tillväxtmkd​ 100,0% 99,4%
Region Fond Kat
Finans 21,0% 26,2%
Energi​ 14,9% 5,6%
Industri​ 13,9% 13,4%
Sjukvård 12,9% 7,4%
Konsument Stabil 11,5% 6,8%
Konsument Cyklisk​ 9,4% 15,6%
Teknik​ 6,1% 10,2%
Fastigheter 3,4% 2,8%
Råvaror 3,3% 6,7%
Kommunikationstjänster​ 2,0% 3,3%
Allmännyttigt 1,6% 2,0%
Fördelning Fond
INDIAN RUPEE 9,0%
Godfrey Phillips India Ltd 6,1%
Bharat Petroleum Ltd 4,9%
Indian Oil Corp Ltd 4,7%
Hcl Technologies Ltd 4,5%
Hindustan Petroleum Corp Ltd 3,7%
Fortis Healthcare Ltd 3,6%
State Bank Of India 3,3%
Adani Ports And Special Economic Z 3,2%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd 3,2%
Summa 46,3%

Basfakta

Morningstar-kategori Indien
ISIN LU0329070915
Senaste NAV 35,49 EUR
Ändring en dag 1,92
12-månaders avk 57,59 %
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 747 EUR
Förvaltningsavgift 1,75 %
Årlig avgift 1,97 %
Resultatbaserad avgift (max) 0 %
Fondförvaltare
Avinash Vazirani
Colin Croft
Fondens startår 2011-05-25
Valuta EUR

Utveckling

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fond 18,85 -20,96 -2,32 -5,07 44,56 -0,65 33,19
Kategori 23,77 -8,24 7,13 4,09 35,70 -5,64 18,27
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-06-14 1,92 1,42
1 vecka 2024-06-14 4,84 3,22
1 månad 2024-06-14 6,99 8,29
3 månad 2024-06-14 11,96 12,68
6 månad 2024-06-14 25,41 17,65
Hittils i år 2024-06-14 25,45 16,26
1 år 2024-06-14 57,59 31,30
3 år medel 2024-06-14 25,72 14,37
5 år medel 2024-06-14 17,32 12,70
10 år medel 2024-06-14 12,62 11,77

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 20,27 - - -
2023 -5,18 21,75 9,46 5,51
2022 -3,34 -6,15 19,17 -0,75
2021 12,77 9,05 14,06 5,60
2020 -26,29 8,57 3,66 9,43

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde 75,58
3 år Beta 0,95
3 år Alfa 9,22

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 11,69% 15,45% 20,00%
Sharpe-kvot 3,33 1,67 0,82
Sortino-kvot (10%) 12,18% 3,06% 1,19%
Positiva månader 11 28 41
Negativa månader 11 8 19
Fördelning Fond Kat
Aktier 92,7% 91,5%
Kontanter 7,3% 2,0%
0,0% 0,0%
Region Fond Kat
Asien-tillväxtmkd​ 100,0% 99,4%
Region Fond Kat
Finans 21,0% 26,2%
Energi​ 14,9% 5,6%
Industri​ 13,9% 13,4%
Sjukvård 12,9% 7,4%
Konsument Stabil 11,5% 6,8%
Konsument Cyklisk​ 9,4% 15,6%
Teknik​ 6,1% 10,2%
Fastigheter 3,4% 2,8%
Råvaror 3,3% 6,7%
Kommunikationstjänster​ 2,0% 3,3%
Allmännyttigt 1,6% 2,0%
Fördelning Fond
INDIAN RUPEE 9,0%
Godfrey Phillips India Ltd 6,1%
Bharat Petroleum Ltd 4,9%
Indian Oil Corp Ltd 4,7%
Hcl Technologies Ltd 4,5%
Hindustan Petroleum Corp Ltd 3,7%
Fortis Healthcare Ltd 3,6%
State Bank Of India 3,3%
Adani Ports And Special Economic Z 3,2%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd 3,2%
Summa 46,3%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 73,63 81,56
Medel 19,83 16,26
Små 6,55 2,17

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 12,99 19,60
Kurs/eget kapital 2,14 3,84
P/S (kurs/försäljning) 0,95 2,57
P/C (kurs/kassaflöde) 16,38 18,02
Direktavkastningsfaktor 1,98 1,10
Långsiktig resultattillväxt 21,46 29,37
Historisk resultattillväxt 4,77 24,58
Säljtillväxt 14,67 11,08
Tillväxt kassaflöde 11,76 15,64
Tillväxt bokfört värde 48,30 31,33

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 153 USD
(2024-06-14)
Fondförmögenget (milj) 747 USD
(2024-06-14)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1,75%
Årliga avgifter 1,97%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Hållbarhetsklassifiering: Artikel 6

ESG Quality Score: 4,3
Fondens ESG-betyg beräknar portföljernas motståndskraft mot långsiktiga risker och möjligheter som uppstår från ESG-faktorer dvs, miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning. Jupiter India Select "L" (EUR) ACC får MSCI ESG-betyget BB, baserat på ett ”ESG Quality Score” på 4,3 av 10. Det placerar fonden i den 11 percentilen i ”Equity Europe peer group” och vidare i den 7 percentilen i det globala utbudet av fonder som bevakas av MSCI vilket betyder att fonden har ett bättre ESQ Quality Score än 11 procent i av fonderna i sin grupp samt bättre än 7 procent av fonderna som MSCI bevakar.
  • ISIN: LU0329070915
  • Asset Class: Equity
  • Domicile: Luxembourg
  • Peer Group: Equity India
  • Holding Count: 86
  • ESG Coverage: 73,64
  • Holding as of: 2024-02-29

PEER procentile

11 / 100

GLOBAL procentile

7 / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10) 4,29 5,11 -0,82
Environmental Score (0-10) 4,98 4,77 0,21
Social Score 4,37 4,54 -0,17
Governance Score 3,90 4,68 -0,78

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

310,0800 != null ? Model.Fund?.EsgData?.EsgFundWeightedAvgCarbonInten.Value.ToString("N1") : string.Empty %> ton

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Jupiter Asset Management International S.A.
Fondbolag:
Telefon:
Hemsida:
Adress: 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, , Senningerberg L-1736 , Luxembourg

Fond

Hemvist: Luxembourg
Juridisk uppbyggnad: SICAV
UCITS: Ja
Fondens startår: 2011-05-25

Fondrådgivare

Rådgivare: Jupiter Asset Management International S.A.

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Avinash Vazirani 2008-05-02
Colin Croft 2021-07-12

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.