Aktiefond | USA | Småbolag

Handelsbanken Amerika Småbl Tema A1 SEK

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2019 2020 2021 2022 2023
Fond 28,16 18,92 26,55 -13,58 12,22
Kategori 33,15 11,82 29,83 -10,84 13,27
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2024-06-17 6,02 5,74
3 år medel 2024-06-17 3,67 5,93
5 år medel 2024-06-17 9,65 10,59
10 år medel 2024-06-17 13,25 12,79

Placeringsinriktning

"Fonden placerar i aktier utgivna av amerikanska, kanadensiska och mexikanska små och medelstora företag eller i sådana små och medelstora företag som har minst 50% av sin verksamhet i dessa länder. Placeringarna ska ske i företag, vars marknadsvärde vid investeringstillfället ej överstiger marknadsvärdet för den största konstituenten i fondens jämförelseindex. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö."
Fördelning Fond Kat
Aktier 96,5% 96,8%
Kontanter 3,5% 1,6%
Region Fond Kat
USA​ 90,0% 95,0%
Kanada​ 7,3% 2,4%
Storbritannien​ 2,7% 0,9%
Region Fond Kat
Industri​ 46,2% 23,1%
Teknik​ 22,5% 17,7%
Sjukvård 9,6% 13,2%
Konsument Cyklisk​ 9,3% 12,4%
Fastigheter 4,8% 4,1%
Finans 4,1% 12,2%
Konsument Stabil 2,2% 3,7%
Allmännyttigt 1,3% 1,9%
Fördelning Fond
Watsco Inc 3,0%
Carlisle Companies Ord Shs 2,9%
Clean Harbors Ord Shs 2,9%
Service Ord Shs 2,7%
Core & Main Inc Ord Shs A 2,7%
Tyler Technologies Ord Shs 2,7%
Pool Ord Shs 2,7%
Jack Henry and Associates Ord Shs 2,6%
Graphic Packaging Holding Ord Shs 2,6%
Applied Industrial Technologies Ord Shs 2,6%
Summa 27,5%

Basfakta

Morningstar-kategori USA, småbolag
ISIN SE0011336908
Senaste NAV 1 447,21 SEK
Ändring en dag -0,74
12-månaders avk 6,97 %
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 15 084 SEK
Förvaltningsavgift 1,5 %
Årlig avgift 1,05 %
Resultatbaserad avgift (max) 0 %
Fondförvaltare
Rikard Forssmed
Fondens startår 2018-12-07
Valuta SEK

Utveckling

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fond 15,20 -3,49 28,16 18,92 26,55 -13,58 12,22
Kategori 5,75 -2,82 33,15 11,82 29,83 -10,84 13,27
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-06-17 -0,74 -0,25
1 vecka 2024-06-17 0,15 -0,25
1 månad 2024-06-17 -6,68 -5,17
3 månad 2024-06-17 -2,17 0,78
6 månad 2024-06-17 5,46 6,23
Hittils i år 2024-06-17 6,02 5,74
1 år 2024-06-17 6,97 8,36
3 år medel 2024-06-17 3,67 5,93
5 år medel 2024-06-17 9,65 10,59
10 år medel 2024-06-17 13,25 12,79

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 14,80 - - -
2023 3,89 9,89 -4,08 2,48
2022 -6,19 -11,35 7,30 -3,16
2021 15,05 3,06 1,72 4,92
2020 -16,17 19,31 4,06 14,27

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde 79,81
3 år Beta 0,74
3 år Alfa -0,15

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 13,69% 14,40% 16,22%
Sharpe-kvot 0,75 0,31 0,67
Sortino-kvot (10%) 1,48% 0,51% 1,07%
Positiva månader 6 20 37
Negativa månader 6 16 23
Fördelning Fond Kat
Aktier 96,5% 96,8%
Kontanter 3,5% 1,6%
Region Fond Kat
USA​ 90,0% 95,0%
Kanada​ 7,3% 2,4%
Storbritannien​ 2,7% 0,9%
Region Fond Kat
Industri​ 46,2% 23,1%
Teknik​ 22,5% 17,7%
Sjukvård 9,6% 13,2%
Konsument Cyklisk​ 9,3% 12,4%
Fastigheter 4,8% 4,1%
Finans 4,1% 12,2%
Konsument Stabil 2,2% 3,7%
Allmännyttigt 1,3% 1,9%
Fördelning Fond
Watsco Inc 3,0%
Carlisle Companies Ord Shs 2,9%
Clean Harbors Ord Shs 2,9%
Service Ord Shs 2,7%
Core & Main Inc Ord Shs A 2,7%
Tyler Technologies Ord Shs 2,7%
Pool Ord Shs 2,7%
Jack Henry and Associates Ord Shs 2,6%
Graphic Packaging Holding Ord Shs 2,6%
Applied Industrial Technologies Ord Shs 2,6%
Summa 27,5%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 0,00 1,04
Medel 48,26 18,91
Små 51,74 80,04

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 23,35 16,08
Kurs/eget kapital 3,98 2,62
P/S (kurs/försäljning) 2,22 1,62
P/C (kurs/kassaflöde) 14,14 10,55
Direktavkastningsfaktor 0,68 1,12
Långsiktig resultattillväxt 12,20 11,75
Historisk resultattillväxt 15,52 6,85
Säljtillväxt 11,30 6,34
Tillväxt kassaflöde 11,12 7,76
Tillväxt bokfört värde 31,58 18,91

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 10 947 SEK
(2024-05-31)
Fondförmögenget (milj) 15 084 SEK
(2024-05-31)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1,5%
Årliga avgifter 1,05%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Hållbarhetsklassifiering: Artikel 8

ESG Quality Score: 6,4
Fondens ESG-betyg beräknar portföljernas motståndskraft mot långsiktiga risker och möjligheter som uppstår från ESG-faktorer dvs, miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning. Handelsbanken Amerika Småbl Tema A1 SEK får MSCI ESG-betyget A, baserat på ett ”ESG Quality Score” på 6,4 av 10. Det placerar fonden i den 82 percentilen i ”Equity Europe peer group” och vidare i den 48 percentilen i det globala utbudet av fonder som bevakas av MSCI vilket betyder att fonden har ett bättre ESQ Quality Score än 82 procent i av fonderna i sin grupp samt bättre än 48 procent av fonderna som MSCI bevakar.
  • ISIN: SE0011336908
  • Asset Class: Equity
  • Domicile: Sweden
  • Peer Group: Equity US Sm&Mid Cap
  • Holding Count: 53
  • ESG Coverage: 97,90
  • Holding as of: 2024-04-30

PEER procentile

82 / 100

GLOBAL procentile

48 / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10) 6,43 5,93 0,50
Environmental Score (0-10) 4,36 4,56 -0,20
Social Score 5,24 4,73 0,51
Governance Score 6,36 6,13 0,23

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

33,5 ton

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Handelsbanken Fonder AB
Fondbolag: http://www.handelsbanken.se/fonder
Telefon: +46 8 7011000
Hemsida: http://www.handelsbanken.se/fonder
Adress: BLASIEHOLMSTORG 12, STOCKHOLM V7 10670, Stockholm 106 70 , Sweden

Fond

Hemvist: Sweden
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Ja
Fondens startår: 2018-12-07

Fondrådgivare

Rådgivare: Handelsbanken Fonder AB

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Rikard Forssmed 2022-10-01

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.