STRATEGIRAPPORT

Insikt

Läs våra senaste strategirapporter och marknadskommentarer från ansvariga förvaltare inom aktieförvaltning, ränteförvaltning och global tillgångsallokering på Garantum och Aktie-Ansvar.

Start / Analys / Strategirapporter

På okänt vatten

 

En serie osannolika händelser har präglat de senaste åren. Sakta återvänder en stillsammare vardag. Samma men ändå annorlunda. Börsåret 2023 har öppnat starkt. Höstens farhågor om en snar lågkonjunktur kom på skam och placerarna återvände. Optimismen dominerar men stigande räntor och en gryende konjunkturoro kan vända humöret. Tills bilden klarnar kommer börsen pendla mellan hopp och förtvivlan. De tvära kasten kommer sannolikt bestå vilket gynnar den aktiva investeraren. Val av bolag kommer betyda mer än vanligt i en tid då branscher och nischer fortfarande är i otakt efter pandemin. Den som letar brett bör bida sin tid och inte förhasta sig. Vi söker bolag som klarar sig bättre oavsett sentiment. Våren kommer föra med sig både sälj- och köplägen.

 

"Sentimentet kommer svänga från överdrivet optimistiskt till alltför negativt. Ett klimat som passar den aktiva investeraren"

 

Läs hela strategirapporten i PDF-format >>


Lars-Erik Lundgren

Ansvarig aktieförvaltningen på Aktie-Ansvar och Garantum


 

Tidigare publicerade strategirapporter

Annus Incredibilis

Förändringarna på räntemarknaden under 2022 var enorma och det har skapat nya möjligheter för räntebärande placeringar 2023. Ekonomin är på väg in i en konjunktursvacka samtidigt som inflationen är på rekordhög nivå i Sverige, men för första gången på närmare ett årtionden erbjuder både underliggande räntor och kreditspreadar en bra riskkompensation. Dessutom ser räntefonder nu ut att stå sig mycket bättre i jämförelse med bankkonton med fria uttag än vad som varit fallet på senare år. Räntefonder har högre risk än bankkonton och erbjuder möjlighet till betydligt högre räntor numer.

LÄS MER>

Två sidor av samma mynt

Inflationens återkomst fortsätter att prägla utvecklingen på finansmarknaderna. För valutamarknaden, vars utveckling i första hand styrs av relativa inflations- och räntedifferenser, innebär den här miljön ökad turbulens. Samtidigt är valutaexponeringar en viktig aspekt att beakta i en global förvaltning. Speciellt i ett läge som nu där värderingen på många tillgångar pressas av både inflations- och konjunkturoro. I den här strategirapporten diskuteras de viktigaste valutaparen för Saxxum Aktiv. Hur motiverade är nuvarande växelkursnivåer och vad krävs för att större trendbrott ska inträffa? Som vanligt är målet att det som skrivs ska vara relevant även på lite längre sikt.

LÄS MER>

Allt annat än lika

Förra året gick det att skjuta från höften på aktiemarknaden utan hänsyn till värdering, men det nya ränteläget har snabbt styrt fokus tillbaka till bolagsvärdering. Ränteläget har fått värderingen av aktier att normaliseras. Det är dock sällan samma aktier som var vinnare i förra cykeln som blir vinnare i nästa och vi har nu en helt annan inramning med högre inflation, högre räntor och betydande förändringar i relativpriser.

LÄS MER>

Tillbaka till framtiden

Pandemins klor hann knappt släppa taget om världsekonomin innan Rysslands invasion av Ukraina var ett faktum. Två extraordinära händelser inom loppet av lika många år är mycket att ta in. De långsiktiga följderna kan vi bara spekulera kring men redan nu syns konturerna av en ny värld. En värld som på ytan liknar den gamla men förändrats i grunden. Nu går 70-talets oljekris i repris som en modernare elkris. Historien upprepar sig med nya aktörer. Vi letar bolag som klarar högre ränta, har förbättringspotential och handlas till nedtryckta multiplar. Dom finns och vi presenterar två alternativ.

LÄS MER >

Ridån går upp för räntemarknaden

Mycket har förändrats sedan vår senaste strategirapport. Plötsligt finns det räntor att tala om som vi inte sett på nära nog ett decennium och detta öppnar upp möjligheter för bra avkastning på räntebärande tillgångar framöver. Det fina med obligationer är den i förväg definierade kupongen och att obligationerna normalt, med vissa undantag, återbetalas med ett givet värde, nämligen par 100 vid en fastställd tidpunkt. Kompensationen för att ta risk i räntemarknaden har de senaste åren inte varit särskilt generös med komprimerade kreditspreadar och med underliggande räntor runt noll eller som till och med varit negativa. Detta har under det första halvåret 2022 ändrats.

LÄS MER>

Tillväxtmarknader för real avkastning

Investerare i tillväxtmarknader har genomgått ett förlorat årtionde. Många har gett upp och allokeringen är historiskt låg. Den här rapporten börjar med en övergripande diskussion om tillväxtmarknader och fokuserar sedan på de tre tillgångar på temat som finns i fondens portfölj idag: statsobligationer i lokal valuta, aktier och asiatiska högavkastande obligationer

LÄS MER >

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.