STRATEGIRAPPORT

Insikt

Läs våra senaste strategirapporter och marknadskommentarer från ansvariga förvaltare inom aktieförvaltning, ränteförvaltning och global tillgångsallokering på Garantum och Aktie-Ansvar.

Start / Analys / Strategirapporter


Värdeskapande tillväxt

Optimistiska, cyniska och paranoida – Vem vill bjuda en aktieförvaltare på middag?

Det är en lite rörig inramning just nu, med stora tillväxtskillnader mellan olika regioner, sektorer och bolag. Vissa bolag har kraftigt negativ tillväxt, andra börjar återhämta sig och vissa har precis börjat bromsa in. Vi bombarderas dagligen med narrativ om bolags tillväxtresor och prognoser om framtida framgångar. Bolag lanserar nya produkter, ger sig in på nya marknader, ändrar affärsmodeller och målet är alltid att leverera tillväxt. Att marknaden förväntar sig en hög framtida tillväxt är dock ingen garanti för avkastning. Det är därför viktigt att hitta en balans mellan optimism och samtidigt cyniskt se på förutsättningarna och inte binda sig för hårt vid en viss investeringstes. Att dessutom vara lite paranoid och inte lita på allt som utlovas och löpande utvärdera att riktningen är rätt tenderar också att löna sig. I den här rapporten beskriver vi några delar i vår förvaltning som hjälper oss att identifiera värden som inte återspeglas i bolagens aktiekurser. Hur kan vi försöka förbättra sannolikheten för överavkastning genom att titta på bolagens tillväxt, förväntningarna på framtida tillväxt och hur skapar vi oss säkerhetsmarginal i vår uppfattning om framtida tillväxt?

 

"Det gäller att vara optimistisk om framtiden och våga ta risk, särskilt när och där ingen annan vill."

 

Läs hela strategirapporten i PDF-format >>


Eric Karlsson

Investeringsstrateg
Förvaltar Aktie-Ansvar Europa och
Aktie-Ansvar Total


 

Tidigare publicerade strategirapporter

Mjuklandning eller luftgrop

Aktiemarknaden har gjort en storslagen comeback. När räntetoppen var bekräftad tog rallyt fart. Trots att räntesänkningarna blir färre än marknaden först trodde har uppgången fortsatt. Hopp om en accelererande konjunktur har dragit med sig cykliska verkstadsaktier till nya toppnivåer. Vem behöver Nasdaq när vi har Atlas Copco? Men uppgången blir allt smalare. Koncentrationen till ett fåtal bolag är påtaglig. Det är ett orostecken. Men väljs de största och dyraste bolagen bort finns mycket att upptäcka. Defensiva bolag kan erbjuda både låg värdering och god tillväxt. Det känns tryggt den närmaste tiden.

LÄS MER >

Välkommen till andra halvlek

Förra året blev fantastiskt för ränteplaceringar. Var det ett tillfälligt uppsving eller kan tillgångsslaget ge bra avkastning även 2024? Vi tror på det senare. För ungefär ett år sedan utropade vi 2023 till att bli ett räntefondernas Annus Incredibilis och i efterhand kan vi konstatera att så blev det. Aktie-Ansvars flexibla räntefond, Aktie-Ansvar Räntestrategi, leverarede en avkastning på drygt 6,6%. Aktie-Ansvar Avkastningsfond slutade året nära 4,7% upp.

LÄS MER>

Att ligga steget före

Den amerikanska ekonomin är alltjämt den ekonomi som styr utvecklingen på den globala finansmarknaden. Utmaningen är dock att mängden makroekonomisk data som behöver analyseras är stor och statistiken är dessutom ofta spretig. Detta gör att utvecklingen kan vara svår att följa, vilket ökar risken för att bli färgad i sina beslut. För att på ett enkelt sätt bilda sig en uppfattning om både nuläge och framtidsutsikter, samt att fastställa regler för att identifiera såväl trendbrott som falska signaler introduceras i den här rapporten nio indikatorer som sammanfattar läget för tillväxt, inflation och investeringsklimat. Enkelt förklarat kallas det ett kvantitativt ramverk för USA. I den här rapporten förklaras ramverkets styrka i att erbjuda en bättre helhetsbild, bidra till en mer objektiv analys och ta fram relativt enkla regler för att hjälpa till vid investeringsbeslut.

LÄS MER>

Tänka annorlunda – olika risk, optimism och tidsperspektiv

Hanteringen av risk är viktigt och i ”Lika i Olika” beskrev vi hur vi tar ner och balanserar risken i aktieportföljen. Utöver risker förknippade med portföljinnehav måste vi också ta hänsyn till risken att inte äga vissa bolag. Att gå miste om attraktiva investeringsmöjligheter är en risk som har stor påverkan på avkastningen över tid. För att minska risken att förbigå bra bolag lyfter vi blicken och analyserar bolagens kassaflöde, tillväxtmöjligheter och risk på längre sikt och har då större chans att träffa rätt. Att tajma marknaden är svårt, men att hitta felprissatta bolag har blivit lättare i rådande marknadsläge och vi vet av erfarenhet att de bästa investeringarna ofta görs i oroliga tider.

LÄS MER>

Bridge over troubled water

Sedan början av året har Stockholmsbörsen rört sig i sidled. Stigande räntor har tyngt både fastigheter och konsumenter. Industrin har tack vare välfyllda orderböcker klarat sig bra. Den lågkonjunktur många förutspått lyser fortfarande med sin frånvaro men vi står inför en normalisering. Det kommer leda till en inbromsning. Låt vara från en hög nivå men ändå en inbromsning. Samtidigt gnager sig räntehöjningarna längre in i ekonomin. En djupare lågkonjunktur förefaller osannolik men när bolagen bekräftar att efterfrågan sjunker finns risken att marknaden övertolkar budskapet. Det vill vi undvika. Vi framhåller två bolag där efterfrågan lyfts av strukturella trender och värderingen förefaller attraktiv.

LÄS MER >

En frisk katt landar alltid på fötterna

Räntorna är bland de högsta på många år och det är trevligt för alla räntesparare. Vi har däremot inte sett den fulla effekten på ekonomin av de penningpolitiska åtstramningarna det senaste 1,5 året. Oavsett om Riksbanken och Europeiska Centralbanken höjer ytterligare eller inte är det rimligt att se en konjunkturförsvagning i kölvattnet av flertalet snabba styrräntehöjningar som dessutom vidtagits från en mycket låg nivå. Korta räntor torde i det närmaste ha nått en topp eller i alla fall en platå. Kreditspreadarna är alltjämt generösa, men gapet mellan investerarens riskkompensationen (kreditspreadar) och kreditrisken (mätt som andel betalningsinställelser) har minskat. I en svagare konjunktur fortsätter betalningsinställelserna att öka ett tag till. För fastighetssektorn specifikt betyder de högre räntekostnaderna att det skakar i grunden och att det är hög tid för vissa att söka fastare mark. För en del kan det vara för sent, men för andra gäller det att göra som katten och landa på fötterna.

LÄS MER>

Att ligga steget före

Den amerikanska ekonomin är alltjämt den ekonomi som styr utvecklingen på den globala finansmarknaden. Utmaningen är dock att mängden makroekonomisk data som behöver analyseras är stor och statistiken är dessutom ofta spretig. Detta gör att utvecklingen kan vara svår att följa, vilket ökar risken för att bli färgad i sina beslut. För att på ett enkelt sätt bilda sig en uppfattning om både nuläge och framtidsutsikter, samt att fastställa regler för att identifiera såväl trendbrott som falska signaler introduceras i den här rapporten nio indikatorer som sammanfattar läget för tillväxt, inflation och investeringsklimat. Enkelt förklarat kallas det ett kvantitativt ramverk för USA. I den här rapporten förklaras ramverkets styrka i att erbjuda en bättre helhetsbild, bidra till en mer objektiv analys och ta fram relativt enkla regler för att hjälpa till vid investeringsbeslut.

LÄS MER>

Lika i olika

I schack, precis som i investeringar, är positionering för att hantera olika utfall bland det viktigaste. Även om osäkerheten kring marknadsläget är hög är vi troligen fortsatt sent snarare än tidigt i marknadscykeln, sent i räntehöjningscykeln och sent i inflationscykeln. I förra strategirapporten ”Allt annat än lika” visade vi hur kvalitetsbolag tenderar att överprestera när vi är sent i cykeln. Men hur många kvalitetsbolag ska det vara i portföljen och hur mycket i varje? Portföljkonstruktion är komplext, men samtidigt otroligt viktigt. En stor del av avkastningen kommer avgöras av hur du positionerat portföljen med dina investeringar. Hur gör vi?

LÄS MER>

Annus Incredibilis

Förändringarna på räntemarknaden under 2022 var enorma och det har skapat nya möjligheter för räntebärande placeringar 2023. Ekonomin är på väg in i en konjunktursvacka samtidigt som inflationen är på rekordhög nivå i Sverige, men för första gången på närmare ett årtionden erbjuder både underliggande räntor och kreditspreadar en bra riskkompensation. Dessutom ser räntefonder nu ut att stå sig mycket bättre i jämförelse med bankkonton med fria uttag än vad som varit fallet på senare år. Räntefonder har högre risk än bankkonton och erbjuder möjlighet till betydligt högre räntor numer.

LÄS MER>

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.