ANALYS

Marknads­krönika

Läs Christer Tallboms senaste krönika om vår aktuella marknadssyn.

Start / Analys / Makroanalys

Inflationsdata styr och ställer

Inflationsdata styr sentimentet på världens finansmarknader och det är framför allt utvecklingen i USA som avgör marknadens riskvilja. Den ekonomiska återhämtningen har kommit längst i USA och de ligger därmed först i inflationscykeln av de mogna ekonomierna. Hög inflation har lett till en tvär åtstramning av amerikansk penningpolitik. Farhågan är att en envist hög inflation ska tvinga fram så kraftfulla räntehöjningar att ekonomin riskerar att kastas in i en recession.

 

"Osäkerheten har gjort börserna värderingsmässigt attraktiva då aktiekurser har backat medan prognoserna på bolagens framtida vinster fortsatt att höjas."

 

Inflationsutfall kommer även under resten av året att sätta tonen på marknaden. Utfall som riskerar att överraska på såväl upp- som nedsidan som de har gjort under våren och sommaren. Svängningarna i prisökningstakten har emellertid främst berott på stora kast i energipriser och rensat för dessa har inflationen i USA sedan i våras varit sjunkande. Vår bedömning är att den amerikanska inflationen sannolikt har passerat sin topp men att inflationen i Europa fortfarande har en bit kvar innan den börjar avta.

En fortsatt hög inflation i kombination med högre räntor medför att den ekonomiska tillväxten blir lägre när hushållens konsumtionsutrymme eroderas. Men, risken för recession bedömer vi som liten på grund av att uthålligheten i en stark arbetsmarknad underskattas. Fler jobb blir en positiv motvikt till de utträngningseffekter för konsumtionen som följer av hög inflation och stigande räntor. Stora investeringar i infrastruktur och grön omställning förväntas dessutom under lång tid lyfta en tidigare svag global investeringskonjunktur.

Sammantaget har vi ett intressant investeringsläge. Hög osäkerhet och låg visibilitet betyder inte att man som investerare ska bli passiv. Osäkerheten har gjort börserna värderingsmässigt attraktiva då aktiekurser har backat medan prognoserna på bolagens framtida vinster fortsatt att höjas. Utan nya energiprisöverraskningar finns utsikter för att inflations- och ränteoron ska kunna lätta och marknadens farhågor för en besvärlig lågkonjunktur minska. En dramatiskt förändrad marknadsinramning innebär samtidigt att det är viktigare än någonsin att som investerare vara selektiv och se över risken i sin portfölj. Det gäller inte minst sparande på bankkonto – för även om sparräntor är på väg upp så kommer det att dröja innan de täcker inflationen.

 

Läs hela krönikan


Christer Tallbom

Garantums Chefekonom. Förvaltar Aktie-Ansvar Total.

 


Tidigare publicerade Makroanalyser

Krönika september 2022

Oron för inflationen och att centralbankerna till följd av den ska höja räntorna så pass kraftigt att världsekonomin riskerar en lågkonjunktur är temat som i skrivande stund dominerar på marknaden. Det är också via högre inflation som omvärldsekonomierna framför allt påverkas av kriget i Ukraina.

LÄS MER >

Krönika juni 2022

Galenskapen i Ukraina fortsätter och det är svårt att se hur Putin ska kunna uppnå någonting som möjliggör en nedtrappning utan att han tappar ansiktet. De ekonomiska återverkningarna av den ryska aggressionen blir mest kännbara i Ryssland. Men, det är inte den ryska ekonomins galopp in i en djup och sannolikt långvarig recession som gör finansmarknaderna nervösa.

LÄS MER >

Jag vill anmäla mig

Prenumerera på Christer Tallboms nyhetsbrev Veckans Marknadsutblick.

E-postadress

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.