Vad kan ingå i de olika nivåerna?

 

Produkter och tjänster  
Fondtorg – kvalitetssäkrat med noga utvalda fonder
Modellportföljer fond - färdiga fondpaket utifrån aktuellt marknadsläge
Möjlighet till direktkontakt med några av Sveriges främsta förvaltare
Kvalitetssäkring av sparprodukter
Aktiehandel – på ett personligare sätt
Diskretionär portföljförvaltning – så du får mer tid för annat
Tillgång till våra portföljförvaltare
Strukturerade produkter – prisbelönta produkter för alla marknadsklimat
Upphandling av konkurrenskraftiga villkor
Tillgång till svåråtkomliga marknader och tillgångsslag
Tillgång till unika avkastningsprofiler
   
Investeringsplattform och service  
Flexibel förvaring av ditt sparande: ISK, depåförsäkring eller depå
Depåförsäkring via Futur, Movestic, SEB Life och Youplus
Transparens och valfrihet med våra olika kostnadsmodeller:
Traditionell, Netto eller NettoNetto
Daglig börshandel i strukturerade produkter
Online-handel fonder
Daglig aktiehandel via våra aktiemäklare
Enkel access till depåinloggning med BankID
Depåvy med analys av enskilda placeringar
Depåvy med analys av portföljutveckling
Depåvy med analys av underliggande exponering
Depåvy med analys av aktuell risk
Uppdatering av produktrelaterade händelser såsom
kupongutbetalningar, förfall, företagshändelser etc.
Personlig kundtjänst för kunder och rådgivare
   
Analyser, utbildning, kunskapsseminarier och övrig expertis  
Garantums nyhetsbrev Veckans marknadsutblick
Specialanalyser inom makroekonomi
Tillgång till makro- och bolagsanalytiker
Aktuella marknadsanalyser från Garantum Studio
Utbildning i sparande och investeringar
Utbildning i olika sparprodukter
Tillgång till lättförståelig information om produkter och tjänster
Tillgång till utbildningsmaterial och fördjupad produktinformatio
Tillgång till specialister inom familjejuridik, skatt och revision
Rådgivarens egna marknadsbrev
Inbjudningar till evenemang, föreläsningar och kunskapsseminarier

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.