Så väljer vi fonder till fondtorget

Det finns tusentals fonder på den svenska fondmarknaden och att hitta rätt är inte helt enkelt. För stort utbud kan lätt skapa frustration och vi strävar inte efter att erbjuda så många fonder som möjligt. Vi har istället utvecklat en process för att kunna välja ut ett antal fonder med olika inriktningar och risknivåer som vi tycker möter våra kunders behov och önskemål. På vårt fondtorg är alla fonder noga analyserade, kvalitetsgranskade och utvalda av våra fondexperter.

 

På vårt fondtorg hittar du ett avvägt utbud av fonder med stor bredd när det gäller inriktning och risknivå. Det finns cirka 150 fonder på fondtorget från både svenska och utländska fondbolag. Vi ställer höga krav på de fonder som erbjuds med tanke på att fonder är en viktig byggsten i den individanpassade rådgivning som erbjuds via vår investeringsplattform. Därför har vi ett gediget ramverk med kvalitetskrav för att du som kund ska kunna känna dig trygg med vårt fonderbjudande.

 

Kontinuerlig utvärdering och kvalitetssäkring

I vår fondanalys tittar vi på fondbolagens organisation, ägarstruktur samt investeringsprocess. Vi analyserar och bedömer förvaltarnas förmåga att generera god riskjusterad avkastning i förhållande till jämförbara konkurrenter. Även avgifter är av betydelse. Om en fondavgift är högre än genomsnittet i fondens kategori ska det i så fall motiveras av att det finns tydliga potentiella mervärden för spararna. Fonder som i den löpande uppföljningen inte lever upp till våra förväntningar exkluderas ur utbudet. Slutresultatet av denna kontinuerliga utvärdering och selektering är att vi kan erbjuda fonder av hög kvalitet till våra kunder.

 

 

 

Analys och inval av fonder till fondtorget sker löpande över året. Även den uppföljning och granskning vi utför görs kontinuerligt för de fonder som ingår i vårt fondutbud. En gång om året exkluderar vi fonder som inte lever upp till våra krav och dessa plockas bort från fondtorget. Innehav i de fonder vi exkluderat kan ligga kvar i kundernas depåer. 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.