ANALYS

Marknads­krönika

Läs Christer Tallboms senaste krönika om vår aktuella marknadssyn.

Start / Analys / Makroanalys

Räntor - högre och höga länge

Inflationen fortsätter att vika nedåt i USA där inflationscykeln kommit längst vilket innebär att vi alltmer närmar oss en amerikansk korträntetopp. Eftersom inflationsnedgången väntas bli utdragen kommer emellertid styrräntan i USA att höjas ytterligare men i mindre steg. I Europa, vars inflationscykel släpar efter den i USA, har vi ännu inte sett något tydlig topp i prisökningstakten. Det innebär sannolikt att europeiska styrräntor kommer att höjas mer än de amerikanska under våren. Det är en penningpolitisk inramning som marknaden motvilligt har tvingats acceptera. Prognosen för räntesänkningar har reviderats mot slutet av året. Vår bedömning har sedan tidigare varit att fokuset i år kommer att flyttas från inflationen som i fjol höll investerare på halster till hur centralbankernas respons på inflationen påverkar den ekonomiska tillväxten. Omsvängningen i marknadens styrränteprognoser var väntad.


 

"Historiskt har det visat sig vara i dessa osäkra lägen som det varit viktigast att vara investerad – med rätt risk."

 

En Eftersom räntehöjningar får fullt genomslag på den reala ekonomin med en betydande eftersläpning innebär högre räntor under längre tid också att marknaden blir osäkrare på den ekonomiska tillväxten. Även om tillväxtsignalerna har varit mer positiva under inledningen av det nya året så är kontrasten mellan ett positivt nuläge och förväntningar som hos hushåll, företag och marknadsaktörer snabbt blivit betydligt mer pessimistiska fortfarande slående. Frågan som nu väntar på ett svar är ifall förväntningarna blivit överdrivet pessimistiska – vilket har fått många bedömare att ropa på vargen – eller om det är en korrekt fingervisning om vad som väntar. Vår bedömning är fortsatt att förutsättningarna denna gång är betydligt bättre och skiljer sig ganska ordentligt från tidigare tillfällen när osäkerheten varit lika hög. Oavsett så betyder en hög osäkerhet inte att man som investerare ska bli passiv.

Historiskt har det visat sig vara i dessa osäkra lägen som det varit viktigast att vara investerad – med rätt risk. En mer normaliserad ränteinramning innebär att verkliga räntealternativ med vettiga avkastningsmöjligheter återigen finns att tillgå för oss investerare. Inte minst har högre marknadsräntor återigen gjort det möjligt att investera i kapitalskyddade produkter – placeringar med låg risk och just nu ovanligt attraktiva möjligheter till avkastning.


 

Läs hela krönikan


Christer Tallbom

Garantums Chefekonom. Förvaltar Aktie-Ansvar Total.

 


Tidigare publicerade Makroanalyser

Krönika mars 2023

Inflationsoron som satte tonen under fjolåret kommer nu att dämpas till följd av att prisökningstakten i den amerikanska ekonomin väntas fortskrida på den inslagna vägen med att successivt sjunka. Inflationscykeln släpar efter i Europa och har ännu inte visat några tydliga tecken på att ha passerat sin topp, men väntas följa utvecklingen i USA med en eftersläpning på uppskattningsvis 4 till 5 månader.

LÄS MER >

Krönika februari 2023

Inflationsbrasan har emellertid börjat falna. Det är i alla fall den bild som framträder allt tydligare om vi tittar på den amerikanska inflationen i ett bredare perspektiv än bara i konsumentledet.

LÄS MER >

Jag vill anmäla mig

Prenumerera på Christer Tallboms nyhetsbrev Veckans Marknadsutblick.

E-postadress

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.