ANALYS

Marknads­krönika

Läs Christer Tallboms senaste krönika om vår aktuella marknadssyn.

Start / Analys / Makroanalys

Styrräntor och osäkra val anger tonen

Ett överraskande nyval i Frankrike har skapat valfrossa på de europeiska finansmarknaderna. Risken är stor att den första valomgången den 30 juni skakar fram två alternativ på varsin yttersida på det politiska spektrumet att göra upp om segern i den andra omgången den 7 juli. Hur en möjlig funktionsduglig fransk regeringskoalition slutligen skulle kunna se ut är svårt att sia om – men helt klart är att den politiska osäkerheten i Europa har stigit. Valet i det högt skuldsatta och budgetsvaga Frankrike får konsekvenser för hela EU och sannolikt även för den sammanhållningen kring stödet till Ukraina. Ett ovisst presidentval i USA betyder dessutom att den politiska inramningen får en betydande och växande påverkan på marknadens riskaptit under andra halvåret.

"Riksbankens räntebana kan inte avvika för mycket från ECB:s och Feds"

Utöver en osäker geopolitisk utveckling fortsätter förväntningarna på centralbankernas räntepolitik att styra sentimentet på finansmarknaderna. Riksbanken och ECB har gått före Federal Reserve med att sänka räntan. Även om Europa mot bakgrund av svagare tillväxt och en tydligare inflationsnedgång tar täten i räntesänkningsfasen är det emellertid den amerikanska centralbanken som kommer att hålla i trådarna avseende i vilken takt och omfattning som räntor sänks under resten av året – också i Europa. ECB:s bana för räntejusteringar bedöms inte komma att avvika allt för mycket från den som Fed förväntas ta. Thedéen och kompani kommer i sin tur att noga följa den räntebana som deras kollegor på ECB signalerar. ECB och Riksbanken blir åtminstone i det korta perspektivet sittandes i knät på USA:s centralbank. Anledningen är att avvikelser i framtida räntebanor kommer att påverka växelkurser. Det blir tydligast för den svenska kronans utveckling. Mer omfattande räntesänkningar i Sverige med vidgade ränteskillnader gentemot Europa och USA riskerar att medföra en signifikant kronförsvagning som gör svensk import dyrare med ökad inflation som följd. En centralbanks viktigaste tillgång är att ha marknadens förtroende. Brådmogna svenska räntesänkningar som på sikt riskerar att leda till en ökad inflation och därmed risk för att penningpolitik ånyo behöver stramas åt skulle erodera mycket av förtroendekapitalet.
 

Utvecklingen i USA sätter ramarna även för penningpolitiken i Europa
Det som har präglat USA:s ekonomi är en inflationstakt som inte sjunkit lika tydligt som i Europa utan fortsätter vara för hög för att Fed-ledamöterna ska känna sig komfortabla. En trögare nedgången i den amerikanska inflationen är i sin tur en effekt av att tillväxten i USA varit betydligt spänstigare än förväntat. En överraskande stark ekonomisk utveckling har varit en kombinerad effekt av dels att den amerikanska ekonomin är mindre känslig för kortränteuppgången och dels en stark arbetsmarknad.


Läs hela krönikan
 »

Läs mer om vår marknadssyn och investeringsstrategi »


Christer Tallbom

Garantums Chefekonom. Förvaltar Aktie-Ansvar Total.

 


Tidigare publicerade Makroanalyser

Krönika juni 2024

Inget nytt under solen – det är fortsatt förväntningarna på centralbankernas räntepolitik som i hög grad styr sentimentet på finansmarknaderna. Här har oväntat Riksbanken gått först ut i den trio av centralbanker som utgörs av Riksbanken, ECB och Federal Reserve med att sänka räntan. En snabbt sjunkande inflation i kombination med svaga tillväxtförutsättningar i det korta perspektivet bidrog till att den svenska centralbanken tog första steget. 

LÄS MER >

Krönika maj 2024

Uttrycket ”aprilväder” beskriver väderleken ovanligt träffande just nu – men även finansmarknaderna. Samtidigt som våren är långt kommen i den amerikanska ekonomin är vårtecknen mer sparsamma i Europa. De snödroppar som trots allt har börjat visa sig på den här sidan Atlanten har alltjämt ett kvarvarande snötäcke att forcera. En doft av vår börjar emellertid spridas även i de europeiska vindarna. Men det är en gäckande förnimmelse som från gång till annan försvinner när vädret snabbt slår om – som det så ofta gör i april.

LÄS MER >

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.