Introduktion till faktabladets scenarioanalyser och kostnader i strukturerade produkter

I samband med en investering i strukturerade produkter finns ett tillhörande faktablad, även kallat KID. Syftet med faktabladet är att underlätta jämförelsen mellan olika investeringsalternativ för investerare. Även om det här är ett viktigt och bra dokument så finns det avigsidor, vilka diskuteras på EU-nivå idag, och som kan vara bra att känna till när man gör sin jämförelse samt för att du ska få en djupare förståelse inför dina investeringsval.

Förväntad avkastning i scenarioanalys och kostnader – så hänger det ihop

I faktabladet finns det bland annat olika scenarioanalyser. Om du använder det som beslutsunderlag  är det viktigt med en djupare förståelse för hur dessa beräknas och hur du kan tyda informationen. En enkel tolkning och slutsats skulle kunna vara att man alltid ska investera i den med högst förväntad avkastning. Men det är tyvärr inte så enkelt. Inte heller går det att dra några enkla slutsatser utifrån hur stora kostnaderna är. Det är inte ovanligt att emittenterna använder olika metoder och modeller för att beräknar sina egna kostnader. Vissa produkter kan se dyra ut men ändå ha bättre placeringsvillkor jämfört med en emittent som har en lägre framräknad kostnad, trots att produkterna är jämförbara.

Mer om vad du behöver tänka på när du läser faktabladets scenarioanalyser finns här. Du kan också läsa mer om olika typer av kostnader som ingår i en strukturerad produkt här. En av våra viktigaste uppgifter som arrangör är att för våra kunders räkning se till att den strukturerade produktens beståndsdelar blir så billiga som möjligt. Det möjliggör ännu bättre placeringsvillkor och vilket du kan läsa om här.

Prata med din rådgivare

Som du säkert förstår så hänger allt ihop och det går helt enkelt inte att dra några snabba slutsatser genom att enbart titta på en enskild del. Som alltid är din rådgivare central för att hjälpa dig att hitta rätt placeringar som passar dig. Ett investeringsbeslut ska därför alltid föregås av ett rådgivningsmöte där dina riskpreferenser, din marknadsuppfattning och dina behov analyseras. Med utgångspunkt från denna analys kan du och din rådgivare hitta de placeringar som passar dina behov och din situation bäst.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.