Håll koll på dina risker 
– för din depå och dina placeringar

På vår investeringsplattform presenteras aktuell risk i din depå och för dina enskilda produkter. Bakgrunden är att den faktiska risken oftast ändras från tid till annan jämfört med när du gjorde din initiala investering.


Med aktuell risk får du en bättre överblick av dina aktuella risker så att du kan göra ännu bättre och väl avvägda investeringsbeslut. Naturligtvis i samråd med din rådgivare.

Håll dig informerad om dina risker – logga in med BankID när det passar dig

När du loggar in på din depå får du en bra överblick över hela portföljen. Utöver möjligheten att analysera portföljensutveckling och underliggande exponering i enskilda aktier/index kan du nu se portföljens totala risk med hänsyn tagen till aktuella marknadsförutsättningar. Du ser även den aktuella risken i enskilda produkter och om du vill fördjupa dig i dessa väljer du ”Visa risk” i rullisten (se nedan).

 

Aktuell risk i depå – exempel

Den risk som olika produkter bidrar med summerar till aktuell depårisk. Här följer ett exempel på hur förändring i risk för en enskild placering påverkar den aktuella depårisken. Om du vill fördjupa dig i de beräkningsmodeller som finns för olika produkters riskbidrag till aktuell depårisk så kan du läsa mer om här.

Antag att du har köpt Autocall Svenska bolag nr 4034 som hade en initial risk på 3 (den siffra som anges i faktabladet och informationsbroschyren) och som sen stigit till 4,2, vilket också är den siffra som visas i depåöversikt för de som har innehav i placeringen. Risken har nu gått upp på grund av att risken, dvs. kursrörelserna i de underliggande aktierna har stigit. För att kunna ta ställning till om förändringen från 3 till 4,2 är stor eller liten är det bra att känna till hur riskskalan för strukturerade produkter fungerar vilket du kan läsa mer om här.

Det här behöver inte innebära att produkten ska säljas utan det intressanta är att se till helheten och hur det här påverkar den totala depårisken. Om vi antar att det finns 10 olika placeringar i portföljen och att den aktuella depårisken låg på 5,7 innan risken steg i placeringen. Då skulle den nya aktuella depårisken stiga till 5,733, dvs. marginellt högre jämfört med tidigare. 

Autcall Svenska bolag nr 4034

Initial risk: 3
Initial volatilitet: 10,5% (motsvarar 3,8 på riskskalan)
Aktuell volatilitet: 13, 82%
Aktuell risk: 4,2

Så påverkas portföljens depårisk

Volatilitetsförändring: 13,82% - 10,5% = 3,32%
Antagen andel av portfölj: 10%
Antagen risk innan risken steg i produkten: 5,7
Steg på riskskalan: 3,32/10 =0,33
Ny depårisk: 5,7 + (10% * 0,33)= 5,733

Prata med din rådgivare

Eftersom rörelserna på exempelvis aktiemarknaden kontinuerligt påverkar aktuell risk i enskilda produkter och portföljens aktuella depårisk finns det normalt ingen anledning att känna oro. I exemplet ovan skulle en slutsats kunna vara att eftersom aktuell depårisk påverkas marginellt kan portföljen lämnas orörd. Men, en individuell bedömning behöver alltid göras utifrån varje individs perspektiv och här fyller din rådgivare en viktig funktion. Genom en kontinuerlig och nära dialog med din rådgivare blir det enklare att ha koll på riskerna och eventuella åtgärder som skulle kunna genomföras om risken gått upp eller ned. Några av åtgärderna skulle kunna vara:

  • Om du vill sänka risken kan en eller flera omplaceringar innebära att aktuell depårisk justeras nedåt.
  • Om du vill höja risken innebär även det att vissa omplaceringar behöver göras för att justera aktuell depårisk uppåt.
  • Om du är nöjd som det är och förstår att risken tillfälligt har ändrats uppåt eller nedåt behöver du inte göra något men det kan vara bra att ha en diskussion med sin rådgivare så att denne kan dokumentera nuvarande situation.

För dig som vill veta mer!

Här går vi på djupet om hur exempelvis volatilitet och risksiffran beräknas.

Läs mer>>

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.