Transparens och valfrihet

Vilka avgifter är en placering förknippad med? Vad innebär villkoren och vad påverkar avkastningen? På vilka sätt och hur mycket tar rådgivaren betalt för sina tjänster?


Du ska förstå vad du som kund betalar för och hur, under vilka förutsättningar en placering stiger eller sjunker i värde men också vad det kostar. Ända sedan Garantum grundades 2004 har transparens varit ett ledord för oss. Därför är det självklart att placeringsvillkor ska vara tydliga och enkla att förstå, likaså hur stora kostnaderna maximalt kan bli.

Du kan konsumera våra och rådgivarens tjänster på fler olika sätt, antingen genom traditionell modell eller genom någon av våra Nettomodeller.


Traditionell modell

Du handlar till ordinarie pris och rådgivarens ersättning, i form av en andel av provisionen från produktaktören (även så kallad tredjepartsersättning), finns inbakad i placeringens pris.

Med den här modellen ingår alla tjänster i priset såsom förvaltning, investeringsplattform, samt rådgivning. Modellen lämpar sig för aktier, strukturerade placeringar och fonder. Modellen kan i vissa fall vara mer fördelaktig för dig som köper och säljer värdepapper mer sällan.

 

Nettomodell

Du handlar till ordinarie pris men en del av provisionen från produktaktören (även så kallad tredjepartsersättning) erhåller istället du som en kontant rabatt vilken betalas direkt till din depå hos oss. Den del av provisionen som inte erhålls som rabatt bekostar förvaltning och investeringsplattform.

Rådgivaren erhåller ersättning för sin rådgivning genom en rådgivningsavgift som debiteras från din depå. Modellen lämpar sig för aktier, strukturerade placeringar och fonder. Den kan i vissa fall vara mer fördelaktig för dig som köper och säljer värdepapper mer ofta.

 

NettoNettomodell

Du handlar till ordinarie pris men hela provisionen från produktaktören (även så kallad tredjepartsersättning) erhåller istället du som en kontant rabatt vilken betalas direkt till din depå hos oss. En fast transaktions-/plattformsavgift debiteras från din depå och bekostar investeringsplattformen.

Rådgivaren erhåller ersättning för sin rådgivning genom en rådgivningsavgift som debiteras från din depå. Modellen lämpar sig bäst för aktier, strukturerade produkter och fonder.

Ordförklaringar

Förvaltning

De tjänster eller produkter som du investerar i, exempelvis fonder och strukturerade produkter.

Investeringsplattform

Den tekniska plattform där du bland annat handlar och förvarar dina värdepapper samt loggar in och analyserar och följer utvecklingen i din portfölj.

Rådgivning

Den individanpassade rådgivning som du får från din personliga rådgivare.

För frågor kring våra olika modeller för kostnadsuttag ber vi dig kontakta din rådgivare eller oss direkt på 08-522 550 40.

Prislista

Se aktuell prislista på
vårt Blankettcenter.

Klicka här

Kostnader

Kostnader i en strukturerad produkt.

Klicka här

Rådgivning

Rådgivningstjänster
anpassade för dina behov

Klicka här

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.